Foto: Foto: Jesper Wahlström/Ikon

Fler än 10 000 flickor könsstympas varje dag

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att frånta flickor och kvinnor rätten till sin kropp och sina liv. En del flickor könstympas för att de ska bli attraktiva på äktenskapsmarknaden.

Könsstymping är en djupt rotad tradition som, liksom alla traditioner, är mycket svår att ändra på. Det är en sedvänja som varje dag försätter kvinnor och flickor i en livsfarlig situation och orsakar men för livet. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.

Act Svenska kyrkan arbetar, tillsammans med lokala partner runt om i världen, mot könsstympning och för en ökad medvetenheten kring könsrelaterat våld. Genom att samarbeta med religiösa aktörer och människor på plats är det möjilgt att skapa en effektiv och långsiktig förändring. Flickor och pojkar, kvinnor och män, erbjuds utbildning där de skadliga effekterna av kvinnlig könsstympning lyfts och diskuteras.

Tillsammans kämpar vi mot könsstympning och för alla flickors rätt till sin egen kropp. Alla barn, oavsett kön, är oändligt värdefulla!

 

Det här går din gåva till:

  • Utbildning till lärare och elever om könsstympning och annat våld mot kvinnor, och de negativa effekter det för med sig.
  • Utbildning och påverkansarbete riktat mot föräldrar.
  • Läger för flickor och pojkar i tonåren. Genom att utbilda den nya generationen om könsroller, kroppsmedvetenhet, lagar och rättigheter, skapas förutsättningar för en hållbar förändring.
  • Regionala kommittéer som utbildas i sakfrågorna och i hur man påverkar andra och för kunskapen vidare. Kommittéerna ansvarar i sin tur för att rapportera in misstänkta fall av könsstympning eller våld mot kvinnor i sina respektive områden.
  • Spar- och självhjälpsgrupper som skapar tryggare försörjning, så att könsstympning inte blir en källa till inkomst.