Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Därför arbetar vi exempelvis som här med stöd till utsatta barn i Filippinernas slumområden.
Foto: Kat Palasi /Ikon

Fakta om Act Svenska kyrkan

Varje människa har rätt till ett värdigt liv. Därför har vi som kyrka ett självklart uppdrag att arbeta även internationellt mot orättvisor och förtyck. Det gör vi genom Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad, lever under hot eller befinner sig i en utsatt situation. Act Svenska kyrkan står upp för allas lika värde och rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller religiös uppfattning.

Tro som drivkraft

Tro kan användas för att vägleda, befria och trösta människor men också för att förtrycka och stigmatisera. Vi förespråkar en teologi som främjar människors liv och framtidshopp och som lyfter människors lika värde. Vi ser tro som något som kan ge mod och kraft att ta ställning för våra medmänniskor.

Ett människorättsbaserat arbetssätt 

Act Svenska kyrkan tror på, och försvarar, varje människas rätt och förmåga att ta ansvar för och förverkliga sitt eget liv.  Vår utgångspunkt är att stärka människors egenmakt och göra det möjligt för alla människor att, både på individ- och samhällsnivå, vara delaktiga i viktiga beslut och bli aktiva deltagare i sina samhällen. Ett rättighetsbaserat arbetssätt syftar till att ge flickor och pojkar, kvinnor och män verktyg och möjlighet att hävda sina mänskliga rättigheter.

En rättvis värld

Vi ser dagligen bevis på att människor som möts av kärlek, respekt och tilltro kan resa sig starkare och uträtta storverk. Genom att arbeta mot orättvisa maktstrukturer skapar vi hållbar förändring och en mer rättvis värld.

I en tid som präglas av ökande motsättningar mellan människor och grupper samt stora samhällsutmaningar i form av klimatförändringar, och hot mot demokratiska värden tar vi ställning för det som stärker människors liv, tro och framtidshopp. 

Tillsammans är vi starka

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. Vi agerar kraftfullt för att bekämpa orättvisor och har verktyg, ingångar och kunskap att effektivt påverka på olika nivåer i samhällen. 

Act står för att agera

Vi omsätter vår tro i handling och sätter alltid människors lika värde och rättigheter i centrum. Vi arbetar mot förlegade maktstrukturer som hindrar människor från att gå från att överleva till att leva, vare sig strukturerna finns i samhället eller i kyrkan.

Act Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen som består av över 150  kyrkor och trosbaserade biståndsorganisationer över hela världen. Kyrkostyrelsen är vårt högsta beslutande organ. Vid kyrkokansliet i Uppsala finns internationella avdelningen. Runt om i Sverige finns basen för vårt arbete; engagerade i stift och församlingar.

Act Svenska kyrkans årsberättelse 2020

Genom tro och handling gör Act Svenska kyrkan skillnad. Läs mer om hur det fungerar i praktiken. I årsberättelse 2020 berättar vi om resultat och viktiga slutsatser från humanitära insatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och påverkansarbete.

 

Ladda ner och läs Act Svenska kyrkans årsberättelse för 2020.