Foto: Wael Hamzeh/EPA
katastrofinsatser

Explosionen i Beirut

Flera tusentals är skadade och hemlösa. Förödelsen och förlusterna för människorna i Libanon är enorma. Act Svenska kyrkan finns på plats och ge stöd till de som behöver det mest just nu. Ge din gåva idag!

Din gåva går bland annat till:

  • psykosocialt stöd till drabbade människor
  • samtalsstöd för barn och vuxna
  • aktiviteter där människor kan bearbeta svåra upplevelser
  • att människor som skadats fysiskt och/eller psykiskt får rehabilitering, som till exempel fysioterapi och talterapi
  • mobil hälsoenhet som erbjuder stöd och vård av människor i de mest drabbade områdena 

Ett land redan i kris

Situationen i Libanon är akut. Just nu arbetar Act Svenska kyrkan för att skapa meningsfulla och bestående förändringar för att människor ska orka gå vidare och vara bättre rustade för framtiden.

Utöver den akuta hjälpen till människor i Beirut kommer en långsiktig återuppbyggnad att krävas och ett stöd till hela landet. Act Svenska kyrkan har fokus på hela mäniskan och ser till att även de sociala och psykologiska behov som uppstår i en katastrof. Vi finns på plats före, under och efter en katastrof.

Redan nu har många av de som förlorat sina hem fått skydd i våra lokala partner i församlingshem eller skolbyggnader. 

Vi fokuserar våra insatser särskilt på extra utsatta personer och på familjer med äldre, kroniskt sjuka eller där den enda inkomsttagaren i ett hushåll har förlorat sitt jobb. Vi planerar för aktiviteter som skapar samlingsplatser med meningsfulla aktiviteter och kan ge tillbaka en känsla av deltagande och normalisering i vardagen för de som förlorat allt.

 

Jag sörjer alla de platser som nu är borta, men framförallt sörjer jag att de som bor i Beirut nu ska gå igenom även detta.

Johanna Svanelind, utsänd Libanon, Act Svenska kyrkan

Till följd av coronapandemin infördes total lockdown i landet, vilket innebar ytterligare arbetslöshet och ekonomisk kris. I ett land helt utan skyddsnät för arbetslösa, har arbetslösheten påverkat samhällets alla skikt. Sen oktober förra året har det libanesiska pundet förlorat 80 procent av sitt värde, tusentals affärsverksamheter har kollapsat och eltillgången som redan var bristfällig rasar.

Denna katastrof kom i en tid då Libanon redan befinn sig i en otroligt utsatt situation. Redan innan corona uppskattade Världsbanken att 50 % av befolkningen snart skulle befinna sig i fattigdom. Till Libanon, ett land ungefär lika stort som Skåne med en befolkning på 4 miljoner, har mer än 1 miljon människor flytt från inbördeskriget i Syrien. 250 000 migrantarbetare har förlorat sina jobb, hem eller blivit utan lön och kan inte få vård eller ta sig ur landet.

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.

Vi lever alla under samma himmel, men verkligheten ser olika ut. Tillsammans gör vi skillnad!

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223