Kvinna sitter på huk och pratar med en liten flicka. De befinner sig på en marknad.
Foto: Sean Furlonger

En hundradel för världen

Nedskärningar i biståndet får förödande konsekvenser när världen ropar. Coronapandemin, följderna av kriget i Ukraina och klimatförändringarna handlar om liv. Vi står upp för att fortsätta ge en hundradel av våra gemensamma resurser till världens utsatta.

Sverige har råd med en hundradel för världen!

Sverige har länge gett en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd men på senare tid har politiska röster höjts för att dra ned på stödet. Det rimmar dåligt med världens behov i en tid då många kriser avlöser varandra. Därför värnar Act Svenska kyrkan om att det statliga biståndet fortsatt ska uppgå till en hundradel av BNI. 

Samtidigt kan den statliga delen inte ensamt åstadkomma all nödvändig förändring. Enskilda människors engagemang och gåvor är av högsta vikt. Du kan göra skillnad genom att ge en gåva och skriva under vårt upprop om att rädda biståndet!

Kvinnor lagar mat tillsammans i Kolata, Indien.

En gåva för världen – varje månad!

Med en gåva varje månad bidrar Act Svenska kyrkans månadsgivare till att fler barn får gå i skolan, att människor som flyr från krig får skydd och att fler familjer kan ta sig bort från fattigdom. Läs tre berättelser från verksamheten.

Om biståndet skulle minska med 30 procent skulle det innebära att 760000 människor som hungrar inte får mat, 2 miljoner barn inte kan gå till skolan och 2 miljoner människor inte får tillgång till rent vatten.

Enskilt och gemensamt stöd - båda delar behövs

För första gången på mer än 30 år ökar andelen människor som lever i fattigdom globalt. Coronapandemin har liksom följderna av kriget i Ukraina förstärkt de utmaningar som mänskligheten redan stod inför: matbrist, klimatförändringar, ojämlikhet och auktoritära regimer som ständigt flyttar fram sina positioner. 

Vid kriser vill vi kunna möta akuta behov, men vi vill också ha möjlighet att stötta på ett förebyggande vis, så att vissa kriser inte uppstår alls. Vi önskar se en värld där människor har makten att själva förbättra sina liv, och då behövs stöd från flera håll. Att många församlingar också visar på kristen solidaritet genom att avsätta en del av sin budget till internationell mission och diakoni bidrar också till den helhet som är nödvändig.

Minskat bistånd skulle ge stora konsekvenser

Om vi utgår från ett scenario där det långsiktiga förebyggande utvecklingsbiståndet minskar med 44 procent blir följderna svåra. Ett sådant betydande avdrag kan på en och samma gång få alla följande konsekvenser: *

 • I en tid av ökande hunger skulle en sådan minskning leda till att 1,1 miljoner människor skulle få svårare att säkra sin livsmedelsförsörjning.
 • I en tid då färre flickor går i skolan och barnäktenskap och könsstympning ökar skulle minskningen av Sveriges bistånd leda till att drygt 4,7 miljoner tonåringar inte nås av information, att minst 15 000 färre flickor räddas från könsstympning och att fler än 800 färre lokalsamhällen åtar sig att utrota skadliga sedvänjor.
 • En sådan minskning skulle också leda till att drygt 2,2 miljoner människor förlorar möjligheten att få tillgång till rent vatten, att 8,6 miljoner människor förlorar möjligheten att få tillgång till toaletter, att 1 100 000 barn inte skulle kunna gå i skolan, att 6 392 000 skolböcker inte skulle tryckas, och att 1000 klassrum inte skulle byggas.

* Exempel framtagna av We Effect, PLAN international och Diakonia.

 • 220724 Aftonbladet, Rösta för bistånd - behövs mer än nånsin. Biståndet är förmodligen det viktigaste verktyget i Sveriges arbete för en mer rättvis, demokratisk och hållbar värld. Beslutet att en hundradel av Sveriges välstånd ska gå till bistånd är ett långsiktigt uttryck för vår solidaritet, men också ett bidrag till en långsiktig säkerhet, utveckling och välfärd även i Sverige.
 • 220609 Kyrkans Tidning, Act och Diakonia: Mer än 1,3 miljarder måste åter till biståndet (Obs. låst artikel). Flyktingvågen från Ukraina har inte blivit lika stor som befarat. Regeringen backar från att ta hela 9,2 miljarder från biståndsbudgeten och 1,3 miljoner återförs, men mer än så måste tillbaka, anser Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan och Lena Ingelstam, generalsekreterare för Diakonia.
 • 220512 Göteborgs-Posten, Vi kan inte låta de allra fattigaste betala för vårt flyktingmottagande. Erik Lysén och Eva Ekelund från Act Svenska kyrkan tillsammans med företrädare för andra organisationer med anledning av regeringens beslut att använda avräkningar från biståndet för att finansiera det nödvändiga flyktingmottagandet i Sverige. 
 • 220430 Dagens Nyheter, ”Vi ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet” (Obs. låst artikel). Svenska kyrkans ärkebiskop och åtta andra kyrkoledare skriver att biståndet behöver fredas från att exempelvis finansiera stora flyktinginsatser i Sverige, och att Sverige bör ha råd att lösa den exceptionella nuvarande situationen på andra sätt.
 • 220423 Global Bar MagazineRegeringens beslut slår mot flickors rättigheter. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, om att regeringens beslut att göra stora avräkningar från biståndsbudgeten för att finansiera det nödvändiga flyktingmottagandet slår mot viktiga satsningar på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
 • 220422, Dagens ETC, Sverige har systemfel i biståndshanteringen, Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, om att regeringens besked att cirka tio miljarder kronor, ska betala för det nödvändiga flyktingmottagandet visar på ett allvarligt systemfel i den svenska biståndshanteringen.
 • 220405, GPOacceptabelt att använda biståndet till flyktingmottagandet. Act Svenska kyrkan tillsammans med 12 andra svenska biståndsorganisationer med anledning av regeringens besked att nödvändigt svenskt flyktingmottagande ska finansieras till stor del genom avräkningar från biståndsbudgeten. 
 • 220318, lokal- och regionmedierInternationellt samarbete viktigare än någonsin. Inför vårdagjämningen och Dela lika-dagen 20 mars skriver Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, tillsammans med biskopar i Svenska kyrkan i en debattartikel om att det är viktigare än någonsin med ett generöst och modigt utvecklingssamarbete till stöd för människor i stor utsatthet.
 • 220228, Global bar magazine”Styr upp det multilaterala biståndet, Matilda Ernkrans!”. Sverige måste stärka UD:s kapacitet att styra och följa upp stöden till internationella organisationer som FN och Världsbanken. Det skriver Eva Ekelund och Gunnel Axelsson Nycander från Act Svenska kyrkan i samband med att regeringen nu ska besvara Riksrevisionens granskning av det multilaterala biståndet.
 • 220127, Dagens ArenaBistånd kan inte användas till tvångsutvisningar, Det är en oroväckande utveckling att regeringen vill använda bistånd som påtryckningsmedel för utvisningar. Act Svenska kyrkan tillsammans med andra organisationer. 
 • 211231 Omvärlden”Matilda Ernkrans, är detta utspel regeringens nya biståndspolitik?” Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan tillsammans med företrädare för sex andra organisationer med anledning av regeringens utspel om att biståndspengar ska användas till att få länder att ta emot personer som inte har rätt att vistas i Sverige.