Illustration med tre flickor där en visas i gul färg

En av tre flickor utsätts för våld under sitt liv

Könsrelaterat våld riktat mot kvinnor och flickor är en av de vanligaste förekommande kränkningarna av mänskliga rättigheter. Under coronapandemin ökar våldet lavinartat. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala kyrkor och organisationer för att förändra förtryckande strukturer, öka religiösa ledares kunskap kring könsstympning och förändra skadliga och destruktiva normer kring makt, våld och sexualitet. 

DET HÄR KAN DIN GÅVA BIDRA TILL FÖR ATT GÖRA SKILLNAD:

  • Utbildningar för att förändra destruktiva mansroller kopplat till våld och missbruk. 
  • Utbildning och påverkansarbete mot beslutsfattare inom samhälle och kyrka kring skadliga effekter av icke jämställda samhällen utifrån våld mot kvinnor och uteslutande av kvinnor i beslutsfattande processer.
  • Organisering av kvinno- och ungdomsgrupper som kan dela sina berättelser och mobilisera sig för att motverka våld. 
  • Arbete för att stärka nätverk av polis och myndigheter, för att stoppa våld mot kvinnor.

Act Svenska kyrkan kämpar för en värld utan våld

Könsrelaterat våld är ett allvarligt övergrepp på människovärdet – ändå utsätts miljontals flickor och kvinnor varje dag! Könsrelaterat våld är ett globalt problem som förkommer i alla länder, inom alla religioner och i alla samhällsklasser. 

Under pågående coronapandemi har våld och övergrepp mot flickor och kvinnor ökat lavinartat. Människor tvingas isolera sig och samhällen stängs ned för att skydda befolkningen – men könsrelaterat våld går inte i karantän.

GENUSRÄTTVISA OCH JÄMSTÄLLDHET
En central del av arbetet handlar om att utmana och förändra skadliga normer kring makt, våld, sexualitet och alkoholanvändning. Destruktiva normer kopplade till föreställningar om maskulinitet medför negativa konsekvenser för utveckling och mänsklig säkerhet både på samhälls- och individnivå. Jämställdhet är den enda framkomliga vägen mot en värld utan våld och fattigdom. 

760 kr räcker till en workshop om könsroller för en person i Centralamerika. Gruppsamtal om traditioner och om livet leder till förändring. Det ger män nya roller att leva i, och både män och kvinnor ett bättre liv.

Som kyrka kan vi påverka

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Act Svenska kyrkan har som religiös aktör ett unikt nätverk i samhällen där religion har stort inflytande över människors liv och vardag.

När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och tvångsäktenskap, kan en långsiktig förändring i samhället ske.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga runt om i världen arbetar Act Svenska kyrkan mot förtryckande strukturer som ligger till grund för våld och övergrepp.

Bryt en tradition

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala kyrkor och organisationer för att stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Ge en gåva

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv - varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.

Ung mamma och pappa med nyfödd son

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.