Mer än…   
780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa. 2/3 av dem är flickor och kvinnor.
30 000 flickor, under arton år blir bortgifta
10 000 flickor könsstympas   
…varje dag.
Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot, våld och övergrepp – bara för att de är flickor. Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett värdigt liv. 
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar vid första advent och pågår till trettondag jul – kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att kunna påverka sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att bestämma över sin egen kropp.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. 
Swisha din julgåva till 900 1223. Tack!
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

En av tre flickor utsätts för våld under sitt liv

Könsrelaterat våld riktat mot kvinnor och flickor är en av de vanligaste förekommande kränkningarna av mänskliga rättigheter. Under coronapandemin ökar våldet lavinartat.

Könsrelaterat våld är ett allvarligt övergrepp på människovärdet – ändå utsätts miljontals flickor och kvinnor varje dag! Könsrelaterat våld är ett globalt problem som förkommer i alla länder, inom alla religioner och i alla samhällsklasser. 

Under pågående coronapandemi har våld och övergepp mot flickor och kvinnor ökat lavinartat. Människor tvingas isolera sig och samhällen stängs ned för att skydda befolkningen – men könsrelaterat våld går inte i karantän.

En central del av arbetet för genusrättvisa och jämställdhet handlar om att utmana och förändra skadliga normer kring makt, våld, sexualitet och alkoholanvändning. Destruktiva normer kopplade till föreställningar om maskulinitet medför negativa konsekvenser för utveckling och mänsklig säkerhet både på samhälls- och individnivå. Jämställdhet är den enda framkomliga vägen mot en värld utan våld och fattigdom. 

Det här går din gåva till:

  • Utbildningar för att förändra destruktiva mansroller kopplat till våld och missbruk. 
  • Utbildning och påverkansabete mot beslutsfattare inom samhälle och kyrka kring skadliga effekter av icke jämställda samhällen utifrån våld mot kvinnor och uteslutande av kvinnor i beslutsfattande processer.
  • Organisering av kvinno- och ungdomsgrupper som kan dela sina berättelser och mobilisera sig för att motverka våld. 
  • Arbete för att stärka nätverk av polis och myndigheter, för att stoppa våld mot kvinnor.