Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny

Debattartiklar

Här kan du läsa Act Svenska kyrkans debattartiklar och repliker.

191007 tidingen Dagen, Försvara Sveriges värdighet – stå upp för ett generöst bistånd. Act Svenska kyrkan och PMU om bland annat att Sveriges enprocentsmål behövs i en omvärld där allt fler bygger murar och fokuserar på sig själva.

191004, Altinget, Vi måste ansluta oss till koalitionen. Act Svenska kyrkan tillsammans med sju andra Concord-organisationer om att utredningen av den svenska migrationspolitiken har fått för kort tid på sig. Det riskerar att skada rättssäkerheten för människor på flykt. 

190919 Kyrkans Tidning, ”Vi ger inte upp hoppet om fred i Israel och Palestina”, kyrkostyrelsens internationella råds ordförande och vice ordförande skriver om att inte ge upp hoppet om en rättvis fred och samexistens i Israel och Palestina.

190913, Aftonbladet, ”Ta feminismen till nästa nivå, Linde”,  Act Svenska kyrkan och 15 andra medlemmar i Concord-nätverket välkomnar Ann Linde till utrikesministerposten.

190909, Svenska Dagbladet, ”Moderaterna tänker fel om biståndet”, Act Svenska kyrkan och andra medlemmar i Concord-nätverket med anledning av Moderaternas vill överge enprocentsmålet. ”Moderaternas argument håller inte”, slutreplik från organisationerna på Moderaternas ”Enprocentsmålet gör biståndet ryckigt”

190908, Göteborgs-Posten, Stoppa svensk vapenexport till kriget i Jemen, Act Svenska kyrkan och andra medlemmar i Concord-nätverket uppmanar den svenska regeringen att stoppa all vapenexport till Jemen. 

190704 Altinget.se, Klimatfinansieringen kräver nya lösningar. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan uppmanar svenska politiker att våga tänka nytt kring klimatfinansiering.

190620 Lokal- och regionmedier, Fotbollen – En kraft som gör skillnad, Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan tillsammans med respektive stifts biskop på världshungerdagen om att en människa på flykt behöver mer än mat och vatten. Vi behöver sammanhang, relationer, utbildning, självbestämmande för att bygga hopp om en bättre framtid.

190612 Omvärlden, Lyssna på OECD – höj förvaltningsanslaget till Sida. Act Svenska kyrkan uppmanar regeringen att lyssna på OECD DAC:s rekommendation och höja förvaltningsanslaget till Sida. Det är inte gratis att förmedla bra bistånd – och det blir inte billigare när syftet är att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. 

190516 Svenska dagbladet, ”Biståndet ska inte gå till att stoppa flyktingar”. Act Svenska kyrkan och andra medlemmar i Concord-nätverket uppmanar biståndsminister Peter Eriksson att vid förhandlingarna om EU:s långtidsbudget stå upp för ett bistånd som utgår från de mänskliga rättigheterna och vars främsta uppgift är att bekämpa fattigdom - inte att stoppa flyktingar.

 190515 Omvärlden, Vi måste fortsätta stötta Etiopiens goda krafter. Act Svenska kyrkan och PMU uppmanar regeringen och Sida att bjuda in till breda strategisamtal om hur olika aktörer kan samverka för att uppmuntra och påverka den positiva process som sker i Etiopien. 

190513 Omvärlden, Civilsamhällesaktörer: vi kräver krafttag på FN:s katastroftoppmöte. Antalet katastrofer ökar och behovet av förebyggande arbete är stort.  Humanitära aktörer i Sverige uppmanar Sverige att kliva fram och kräva tydliga åtgärder på katastroftoppmötet. För Act Svenska kyrkan undertecknar Erik Lysén.

190511 Göteborgs-Posten, Antar ni utmaningen, Heléne Fritzon (S) och Tomas Tobé (M)? Act Svenska kyrkan mfl uppmanar de svenska partiernas toppkandidater inför EU-valet att agera proaktivt för en hållbar världshandel som tar hänsyn till människors rätt till en levnadsinkomst? För Act Svenska kyrkan undertecknar Erik Lysén.

190510 Aftonbladet, Sverige kan göra mer för gravida på flykt. Act Svenska kyrkan mfl. Sverige har ett ansvar att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inte glöms bort i det humanitära arbetet. För Act Svenska kyrkan undertecknar Erik Lysén.

190509 Aftonbladet, Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd, organisationer inom Concord-nätverket uppmanar de svenska partiernas toppkandidater inför EU-valet. För Act Svenska kyrkan undertecknar Erik Lysén.

190509 Kyrkans tidning, Välj kläder som värnar mänskliga rättigheter, Kyrka för Fairtrade i samband med Fairtrade challenge. Uppmaning till församlingar att välja Fairtrade-märkta för att bla ge odlare och anställda runt om i världen anständiga arbetsvillkor. För Act Svenska kyrkan undertecknar Erik Lysén.

190430 Kyrkans tidning, Ett nytt namn men med samma viktiga uppdrag, Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, om lanseringen av Act Svenska kyrkan.