Samtal mellan fyra personer
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Engagera dig genom din församling

Är du intresserad av Act Svenska kyrkan, av rättvis handel eller andra internationella frågor? Då borde du bli ombud för Act Svenska kyrkan.

Vad gör ett ombud för Act Svenska kyrkan?

Vill du engagera dig för Act Svenska kyrkan kan du göra det många olika sätt. Du kan ge en gåva och på andra sätt stötta Act Svenska kyrkan. Om du vill ge av din tid och ditt engagemang för internationella rättvisefrågor så kan du bli ombud för Act Svenska kyrkan.

Engagemang i din församling

Det roligaste är att gå samman med andra som också är intresserade av globala rättvisefrågor. Oftast finns det redan en internationell grupp i församlingen. Internationella gruppen är motorn i det arbetet. I gruppen kan du vara med och bevaka globala frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och arbeta med insamling.  Det finns mycket du kan bidra till med din kompetens och dina färdigheter.

Som ombud får du löpande information om vårt arbete, inbjudningar till utbildningar och konferenser.

Nedan ser du en film från 2019 när ombud från hela landet samlades i Uppsala för första gången under namnet Act Svenska kyrkan.

Arbeta för mer internationellt i församlingen