Samtal mellan fyra personer
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Engagera dig genom din församling

Är du intresserad av Act Svenska kyrkan, av rättvis handel eller andra internationella frågor? Då borde du bli ombud för Act Svenska kyrkan.

Vad gör ett ombud för Act Svenska kyrkan?

Vill du engagera dig för Act Svenska kyrkan kan du göra det många olika sätt. Du kan ge en gåva och på andra sätt stötta Act Svenska kyrkan. Om du vill ge av din tid och ditt engagemang för internationella rättvisefrågor så kan du bli ombud för Act Svenska kyrkan. Som ombud har du ett särskilt uppdrag att föra in perspektivet från den världsvida kyrkan i din församling.
 
Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Act Svenska kyrkans arbete är välkomna. Plats finns både för den som vill göra en liten eller tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mer tid. Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang.

Ombudets uppgift är att:  

 • Informera om Act Svenska kyrkans arbete både i församlingen och i samhället
 • Arbeta med insamling, framför allt i kampanjperioderna
 • Delta i möten och utbildningar tillsammans med andra engagerade för Act Svenska kyrkan
 • Bevaka att mission och internationella rättvisefrågor finns med i församlingsinstruktionen
 • Arbeta för att församlingen ger anslag ur budgeten till Act Svenska kyrkan
 • Påverka i hållbarhets- och livsstilsfrågor 
 • ... och mycket mer!

Hur blir man ombud för Act Svenska kyrkan? 

Ombud är man i sin församling eller sitt pastorat. Prata med din kyrkoherde eller samordnaren om att bli ombud. Församlingsexpeditionen registrerar dig i Kyrksam så du får del av all information. När du blivit registrerad får du en skrivbok med viktig information, samt varje månad nyhetsbrevet Vårt uppdrag. Dessutom får du löpande information om vårt arbete samt inbjudningar till spännande utbildningar och konferenser.

Engagemang genom en internationell grupp

Det roligaste är att gå samman med andra som också är intresserade av globala rättvisefrågor. Oftast finns det redan en internationell grupp i församlingen. Internationella gruppen är motorn i det arbetet. I gruppen kan du vara med och bevaka globala frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och arbeta med insamling. Det finns mycket du kan bidra till med din kompetens och dina färdigheter.

Vad gör en internationell grupp?

Den internationella gruppen samordnar, planerar och utvecklar det internationella arbetet i församlingens verksamhet. Målet är att öka engagemanget för de internationella frågorna och integrera dem i församlingens verksamhet. Det kan man göra genom att: 

Informera 

För in aktuella och viktiga internationella perspektiv i församlingens olika verksamheter och grupper, i församlingsbladet, på sociala medier och på webben. Involvera kyrkorådet och de anställda. 

Samla in

Planera in arbete med insamlingskampanjer. Bevaka att församlingskollekter och anslag till internationellt arbete finns med i verksamhet och budget. 

Påverka

Våra val och vårt sätt att leva påverkar världen. Det kan handla om frågor som klimaträttvisa, miljöfrågor, hur det lokala påverkar det globala mm. Agera för en rättvis och hållbar värld genom att bland annat påverka beslutsfattare. Gör er röst hörd genom till exempel namninsamling, brev och uppvaktningar, medborgarförslag, insändare, manifestationer. 

Bilda en internationell grupp


Varje församling bestämmer utifrån sina förutsättningar hur gruppen sätts samman: volontärer, anställda, ungdomar och äldre. Det är bra med en blandad grupp där alla kan bidra med sina erfarenheter. Lokalt kan det se olika ut vilka som ingår i en internationell grupp, men som ombud företräder du framför allt Act Svenska kyrkan. Finns det ingen internationell grupp i din församling? Då är det hög tid att starta upp en!

Tips för att starta en internationell grupp:

 • Ha med en anställd i församlingen (som kan vara samordnare) och en medlem ur kyrkorådet i gruppen
 • Ha en ”kärntrupp” eller ett arbetsutskott som förbereder och planerar gruppens arbete
 • Engagera församlingsmedlemmar utöver kärntruppen, till exempel andra frivilliga och ungdomar
 • Låt församlingsmedlemmarna engagera sig under både längre och tidsbegränsade perioder, som t.ex. ett projekt eller en kampanj
 • Registrera medlemmarna i Kyrksam så att de får del av aktuell information från Act Svenska kyrkan
 • Gör en årsplanering och en verksamhetsplan för gruppens arbete
 • Be kyrkorådet om mandat för att få ta ansvar för budet, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • Se till att den internationella verksamheten skrivs in i församlingsinstruktionen