Samtal mellan fyra personer
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Engagera dig genom din församling

Är du intresserad av Act Svenska kyrkan, av rättvis handel eller andra internationella frågor? Då borde du bli ombud för Act Svenska kyrkan.

Som ombud blir du en viktig del av vårt gemensamma arbete. Det kan till exempel handla om att samla in pengar, hålla inspirationsträffar och bedriva påverkan lokalt, för att förändra globalt. Det kan också handla om att arbeta med Fairtrade och skapa hållbara förändringar.

Det finns mycket du kan bidra till med din kompetens och dina färdigheter.

Vill du bli ombud så tar du kontakt med din församling. Som ombud får du dessutom löpande information om vårt arbete.

Arbeta för mer internationellt i församlingen