Resterna efter djur som dött pga torkan
Foto: Håvard Bjelland
Katastrofinsatser

Svältkatastrof i östra Afrika

I spåren av svår torka, översvämningar och väpnade konflikter lider många miljoner människor av den pågående hungerkatastrofen i östra Afrika.

Akut svältkatastrof i Afrika

Över 20 miljoner människor omfattas av hungerkatastrofen som de senaste åren återkommande berört människor i bland annat Somalia, Kenya, Malawi, Zimbabwe, Sydsudan och Etiopien. Svår torka och översvämningar har medfört att boskap dött, skördar förstörts och att bristen på vatten av och till varit akut.

- Läget förvärras av att det pågår stridigheter och konflikt i flera av de drabbade länderna. Att säkra tillgången på mat och vatten är högsta prioritet. Men vi arbetar också med att människor i katastrofsituationer ska få känna värdighet och hopp, säger Else Berglund, chef för humanitära teamet vid Act Svenska kyrkan.

Sedan mitten av 2015 har Somalia återkommande drabbats av torka, översvämningar och påföljande sjukdomsutbrott. Act Svenska kyrkan samarbetar med flera organisationer på plats som stöder de värst drabbade människorna som lever i Puntland och Kismayo regionen. Det handlar bland annat om mat- och vattenleveranser till människor och boskap, samt ekonomiskt stöd till lärare för att skolundervisning ska kunna fortgå trots det svåra läget.

Din gåva går bland annat till:

  • Rent dricksvatten.
  • Utdelning av hygienkit och informationskampanj för att hindra sjukdomsspridning.
  • Försörjningsstöd – pengar så att familjer kan köpa mat.
  • Psykosocialt stöd.
  • Ekonomiskt stöd till lärare så att skolutbildning kan fortgå trots det svåra läget.

Stöd till vattensystem och skolgång i Etiopien

Här går din gåva bland annat till:

  • Förbättrad tillgång till rent vatten
  • Ökad tillgång till mat genom kontantöverföringar
  • Förbättrade sanitets- och hygienfaciliteter.
  • Metoder med fokus på kvinnors, flickors, mäns, pojkar och funktionshindrade specifika behov.

Situationen är svår även i flera grannländer som Act Svenska kyrkan tidigare gett stöd till. Men sedan juni 2018 ligger fokus på insatserna i Somalia.

Tack vare gåvor har de nu avslutade insatserna i Etiopien kunnat bidra till bland annat bevattningssystem för odlingar samt att vattensystem för både människor och djur har byggts och reparerats

I Sydsudan har gåvorna gått till bland annat mat, skolgång för barn samt så kallat psykosocialt stöd till flyktingar som behöver bearbeta sina upplevelser och få en meningsfull tillvaro.

Act Svenska kyrkan har även en insats för människor som lever på flykt i Östra Afrika.

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223