logotypen Act now for climate justice

Namninsamling för klimaträttvisa

Kyrkor och organisationer runt om i världen kraftsamlar inför klimattoppmötet i Glasgow, COP26 i november 2021. Act Svenska kyrkan och den globala ACT-alliansen höjer rösten för ambitiösa klimatåtaganden som tar klimatnödläget på allvar. Ta ställning till de fem kraven och skriv under namninsamlingen.

I en gemensam namninsamling lyfter vi fem krav till världens ledare:  

  • Världens regeringar måste omedelbart vidta de åtgärder som krävs, i form av lagstiftning, regelverk, handlingsplaner och finansiering, för att begränsa den globala uppvärmningen till målet på 1.5 grad.
  • Världens regeringar måste implementera klimatlösningar som prioriterar jämställt deltagande av människor och skydd av ekosystem före ekonomiska vinstintressen.
  • Världens regeringar behöver agera nu för att uppnå noll-utsläpp senast år 2050. Länder med höga utsläpp bör gå före och säkerställa att utsläppen minskar omedelbart. Detta innebär utfasning av fossila bränslen, investering i förnyelsebar energi för alla, samt bevarande och återställande av naturliga ekosystem. 
  • Världens regeringar bör verka för fossilneutrala naturbaserade klimatlösningar, särskilt lösningar som bidrar till stärkt motståndskraft hos samhällen, inklusive för ursprungsbefolkningar i klimatnödläge. Lösningarna bör bygga på insatser för ekosystemen som sker med lokalt jämställt inflytande. 
  • Klimatfinansiering måste öka, avsevärt och omedelbart, till fattiga klimatsårbara samhällen och länder som lever i frontlinjen av klimatnödläget.

Fungerar inte formuläret?

Prova gärna att öppna sidan i en annan webbläsare, förslagsvis Chrome. 

Här kan du ladda ner namninsamlingen som pdf. Samla in namn och e-postadresser (eller postadress om e-postadress inte finns) och skicka in under oktober så räknas även dessa!

Läs mer om Act Svenska kyrkans kampanj för klimaträttvisa

För dig som vill vara med i klimatkampanjen

Klimatkampanjen pågår fram till den 14:e november. För dig som är ombud, anställd eller engagerad finns mer information om kampanjen på Act Svenska kyrkans intranät. Tack för ditt engagemang!