En mentormamma mäter armen på ett nyfött barn. Det lilla barnet hålls av en mycket ung mamma.
Foto: Josefin Casteryd /Ikon
Jämställdhet och hälsa

Livsviktiga hembesök av mentormammor

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Act Svenska kyrkan stödjer mentormammor som söker upp barnfamiljer i utsatta områden för att utbilda i frågor om hygien, nutrition, vaccination, familjeplanering och rätten till sin egen kropp.

Livsviktig mödra- och barnavård

I Etiopien, Sydafrika, Eswatini och Egypten besöker äldre, erfarna mentormammor familjer som lever i utsatthet. Målet är att barnen ska överleva och växa upp friska och trygga. Mentormammorna ger kunskap, hälsovård och självkänsla och följer barnen upp till fem års ålder. 

Stöd att förbättra sin situation

Mentormammorna är mammor som själva lever i fattiga områden och får
utbildning i att utföra hälsovård och samtalsstöd. De har, till skillnad från
sjukhusvården, möjlighet att finnas där för varje familj. När de gör hembesök bygger de förtroende med mammor och barn. På så sätt kan de lättare se vad som står i vägen för en god hälsa och stötta familjerna i kampen att förbättra sin situation. I utsatta bostadsområden kan mentormammornas besök rädda liv!

Arbetet bidrar till:

  • Utbildning av mentormammor – de blir hälsovårdsarbetare, socialarbetare och extramammor. 
  • Hälsokontroller – mentormammorna väger och mäter barnen och undervisar mödrarna om amning, mat och hälsa för att förebygga undernäring.
  • Samtal och råd om familjeplanering och försörjning för mammor i utsatthet.
  • Hantverksundervisning, förskolor och hälsokliniker för unga mammor i Sydafrika.
Ung mamma och pappa med nyfödd son

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Ung flicka i röd tröja står i öppningen till ett hus.

Kampen mot könsstympning i Tanzania

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att minska kvinnors rätt till sitt eget liv. Act Svenska kyrkan stödjer ett landsomfattande arbete i Tanzania som genom ungdomsklubbar i skolor, utbildningar i kyrkor samt nationella radio- och tv-kampanjer sätter stopp för övergreppen.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Därför arbetar vi exempelvis som här med stöd till utsatta barn i Filippinernas slumområden.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.