Foto: Ellen Ekström

Att döpas som ung

Syskonen Alfred och Edith valde att döpas ihop.

Ordet valde jag för att jag är glad idag att få döpas in i den kristna tron

– Det är en häftig grej att barnen gör det nu i denna ålder, säger pappa Ulf Hördegård. Vi tog ett beslut då när barnen var små att inte låta dem döpas, lite med tanken att de ska få göra det själva senare i livet när de förstår mer och det gör de ju nu.

När storebror Alfred Olovsson Hördegård bestämde sig för att döpas fick lillasyster Edith Olovsson Hördegård också frågan och för henne var det inga tveksamheter. Alfred är 14 år och ska konfirmeras till våren, Edith är 12 år och de båda döptes i samma gudstjänst i mars i Ramkvilla kyrka.

– Många av mina kompisar sa att de skulle konfirmeras och då ville jag också göra det. Kompisarna har döpts så det känns bra att också döpas tycker jag. Och så har jag börjat tro lite på Gud nu när jag gått konfirmandundervisning. Jag trodde inte så mycket innan, men nu känns det mer och mer, berättar Alfred.

Foto: Ellen Ekström

Inför dopen har Edith och Alfred fått rita varsin teckning att presentera under dopgudstjänsten. Teckningarna är ritade efter ord som de fått välja ut. Båda två valde ordet ”glädje”.

– Ordet valde jag för att jag är glad idag att få döpas in i den kristna tron, säger Alfred om sin teckning efter att han läst upp sin utvalda bibeltext.

Text tagen ur artikeln ”Syskonen Alfred och Edith valde att döpas ihop” ur Kyrkans tidning nr 13, 2020 av Ellen Ekström.

Läs hela artikeln från Kyrkans tidning här 

DOPET

Dopet är en fest som firar att den döpta blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Inga prestationer, rätt sorts tro eller förståelse krävs. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden. Kontakta din församling för att döpas eller låta döpa ditt barn. Läs mer om dop på Svenska kyrkan nationella hemsida. En hel del svar på vanliga frågor, tips och reportage om dop finns också i denna dop-bilaga.

 
FADDER

Som fadder kan du berätta för fadderbarnet om dopets betydelse och att Gud finns med i livet, oavsett vad som händer. Under dopet medverkar ofta faddern, till exempel genom att läsa en text, be en bön, tända dopljuset eller bära fram barnet. Det finns bara en regel för att kunna bli fadder: Du måste själv vara döpt i en kristen kyrka. Läs mer om att vara fadder.

 
ARBETE MED DOPET I FOKUS

Just nu påbörjas ett intensifierat arbete med dopet: kring dopgudstjänsten, kommunikationen kring dop och dopuppföljning vid stiftskansliet. Har du tankar kring hur Växjö stift kan främja församlingarnas arbete kring dop, är du varmt välkommen att kontakta stiftskansliet.  

En dopfunt av silver med en etsad duva.

Välkommen till dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje och är öppet för alla, för små barn såväl som för vuxna. Det är en helig handling som innebär att den döpte blir en del av ett större sammanhang; en världsvid kristen gemenskap och en del av Guds stora familj.

Planera dop

Lite tips inför planering av dop.