Biskopens dag om lärande och undervisning - Bibelns plats i alla delar av församlingens liv

Torsdag 13 oktober klockan 13.30-16.00


- På plats - 

Återberättandet av bibelberättelser är en självklar del av kyrkans lärande och undervisning. Sussie Kårlin leder ett seminarium som handlar om hur bibelberättelserna på olika sätt kan genomsyra och bli en självklar del av hela församlingens arbete, bland barnen, på äldreboendet, i skolan och med kyrkvärdarna... 

Sussie Kårlin är kyrkoherde i Ryssby-Åby pastorat utanför Kalmar. Hon har lång erfarenhet av arbete med bl.a. Bibeläventyret. 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023