Vuxenkonfirmation

Vill du veta mer om kristen tro, om kyrkan och församlingens liv? Att konfirmera betyder att bekräfta, och det som bekräftas i konfirmationen är dopet. Du som inte är döpt och vill bli det kan döpa dig i anslutning till någon av konfirmandträffarna. Du behöver inte veta från början om du vill bli konfirmerad - meningen med den här gruppen är att du ska ta reda på det!

Församlingens konfirmationsgrupp för vuxna startade redan hösten 2018 och pågår hela våren 2019. Om du är intresserad av att konfirmera dig kan du kontakta prästen Pernilla Qvarnström och höra för dig om plats i framtida grupper. 


Start

Söndagen den 7 oktober 2018, i Vantörs kyrka.

Träffar

Söndagarna 11/11 & 9/12 2018.

Sedan 2019: 13/1, 10/2, 10/3, 7/4

Träffarna är i Vantörs kyrka.

 

Varje träff börjar med söndagsmässan i Vantörs kyrka kl. 11.00,

sedan kyrkfika och samtal fram till 14:30.

 

Läger eller resa

I maj 2019 (v.18) åker vi någonstans med minst en natts övernattning. 

Konfirmation med mässa

12 maj 2019, i Vantörs kyrka.