Samtal och stöd

I Vantörs församling finns präster och diakoner för samtal och stöd. Svenska kyrkan erbjuder också familjerådgivning och samtalsjour på nätter och helger.

Samtal med präst eller diakon

Visste du att du kan få kostnadsfritt samtalsstöd i kyrkan? Du behöver varken vara medlem eller ha en religiös övertygelse för att tala med en präst eller en diakon, och präster och diakoner har tystnadsplikt.

Familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning vänder sig till par, familjer, enskilda och unga i samlevnadssvårigheter och livskriser. Rådgivningen ges till reducerat pris.

Kyrkan på äldreboenden

Kyrkan finns på Stureby vård- och omsorgsboende, Högdalens vård- och omsorgsboende, Rågsveds äldrecentrum, Mårtensgården, Solgården, Tussmötegården, Gamlebo och Oasen.

Besök i hemmet

Ibland kan människor av olika skäl inte lämna sina hem. Ett sätt att mota ensamheten är att få besök och träffa någon från församlingen.

Stöd i sorgen

I Vantörs församling kan du få samtalsstöd av en präst eller diakon. På helger och på kvällstid kan du ringa jourhavande präst för stöd i sorgen.

Kontakta en präst eller en diakon i Vantörs församling: