Foto: Peter Szamer

Bårtäcken

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten. Dessa bårtäcken går att låna för begravningar inom pastoratet.

Två olika bårtäcken

Uppsala kyrkogårdar har två olika bårtäcken. Det ena förvaras i Stillhetens kapell på Gamla kyrkogården och det andra förvaras i S:t Eriks kapell och Stefanskapellet på Berthåga kyrkogård. Vid en kistbegravning tas bårtäcket av vid utgång från kapellet. Dessa bårtäcken går att låna för begravningar inom pastoratet.

För mer information kontakta:
Begravningsverksamhetens expedition. Klicka på länken nedan.