Foto: Henrik Zetterberg

Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården med sina många lövträd och vackra alléer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.

En kulturhistorisk skatt

På Gamla kyrkogården vilar flera kända personer som Dag Hammarskjöld, Gustaf Fröding, Malla Silfverstolpe, Erik Gustaf Geijer och Gösta Knutsson. En vandring på kyrkogården ger en inblick i gångna tiders samhällen och sociala förhållanden.

Totalt omfattar kyrkogården ca 18 hektar, med drygt 14 000 gravplatser.

Kyrkogårdens äldre del

Den äldre delen av kyrkogården var ursprungligen en fattigkyrkogård belägen utanför stadskärnan. Längs nuvarande Kyrkogårdsgatan fanns en länga av lador och boskap gick och betade bland gravarna. Den som hade råd, kunde förse graven med ett järnstaket som skydd mot ovälkomna gäster. Många av dessa staket finns fortfarande kvar, nu som prydnad.

Kyrkogården kom senare att bli Domkyrkoförsamlingens allmänna begravningsplats och 1794 beslutades det att begravningar skulle upphöra i stadens kyrkor och i själva staden. Detta gällde även Helga Trefaldighet som fick en särskild avdelning på kyrkogården (invid nuvarande Engelska parken).

Gamla gravkapellet

Gamla gravkapellet byggdes 1882–1883 och ritades av arkitekten Carl Axel Ekholm. Det ersatte ett äldre kapell, som legat på ungefär samma plats. Den sista jordfästningen ägde rum 1973.

Nationsgravar på Gamla kyrkogården

Nationsgravarna är studentnationernas gravar på kyrkogården. De äldsta härstammar från slutet av 1700-talet. I äldre tider fanns inget skyddsnät för studenter och nationen fick ofta ersätta detta. Det var dessutom dyrbart och besvärligt att frakta en död person till hemsocknen.

Många som vilar i nationsgravarna är unga studenter som avlidit under sin studietid i Uppsala. Men det kan också röra sig om ämbetsmän vid nationen eller andra med anknytning till den.

Kyrkogårdens nyare del

Den nyare delen av kyrkogården tillkom omkring 1900 då mark väster om Villavägen förvärvades, vilket kom att bli grunden till den så kallade Ängskyrkogården. Den senaste utvidgningen ägde rum 1959. Här återfinns bland annat Stillhetens kapell, minneslunden och Estoniaplatsen.

Stillhetens kapell

Stillhetens kapell byggdes 1961– 1963 och ritades av arkitekten Gösta Wikfors. Stillhetens kapell rymmer 90 personer och är ett öppet, ljust kapell med inredning i mjuka, ljusa färger som sprider lugn och ro.

Estoniaplatsen

Estoniaplatsen anlades för att hedra de som omkom vid Estonias förlisning den 28 september 1994. Uppsalas kommunstyrelse och kulturnämnd beslutade att en minnesplats skulle inredas på Gamla kyrkogården.

Stillhetens kapell

På den nyaste delen av Gamla kyrkogården ligger Stillhetens kapell vilket rymmer 90 personer. Här kan du läsa mer om kapellet och gå en virtuell rundtur.

Estoniaplatsen

På Gamla kyrkogården finns en minnesplats för att hedra de som omkom vid Estonias förlisning.

Kulturpersoner på Gamla kyrkogården

En webbplats som presenterar kulturhistoriskt intressanta personer gravsatta på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Kyrkogårdsvandringar

Sommartid erbjuder vi guidade turer på några av kyrkogårdarna i Uppsala.

Här hittar du mer information om kyrkogårdsvandringarna.

Kulturpersoner

En webbplats som presenterar kulturhistoriskt intressanta personer gravsatta på Gamla kyrkogården i Uppsala. Gå en digital kyrkogårdsvandring på plats eller hemma.