Foto: Henrik Zetterberg

Berthåga kyrkogård

Berthåga kyrkogård är en 54 hektar stor begravningsplats som har inspirerats av den uppländska naturen och är belägen i den västra delen av Uppsala.

En modern naturkyrkogård

Berthåga kyrkogård med sitt krematorium och sina kapell började byggas 1963. Kyrkogården ritades av Ulla Bodorff och invigdes av ärkebiskopen Gunnar Hultgren 1965.

Den nyare delen av kyrkogården

färdigställdes sommaren 2001. Arkitekterna var Monica Sandberg och Nils Odén. Här finns Minnesplatsen, Trädkyrkan, urnskogarna, katolskt, judiskt och muslimskt gravområde samt ett område för Bahá’i.

Krematorium och kapell

är ritat av arkitekten Kurt von Schmalensee som hade stor erfarenhet av sakral arkitektur. Krematoriets och kapellens utformning är resultatet av en arkitekttävlan där von Schmalensees förslag vann. Krematoriet skulle, enligt krematoriekommitténs önskemål, ansluta sig väl till den uppländska naturen. Stora delar av möblemanget i vänt- och kapprum är bevarade från då krematoriet var nytt.

2000 renoverades krematoriet med nya ugnar och rökgasrening och det görs regelbundna mätningar så att utsläppen av rökgaser från anläggningen håller godkända nivåer. Överskottsvärmen från rökgaskylaren leds sedan år 2014 via värmeväxlare till Uppsalas fjärrvärmenät. För uppvärmning använder anläggningen svensktillverkat biodiesel BIO/RME 100, ett fossilfritt bränsle.

Krematoriet har enligt miljöbalken tillstånd för 3500 kremationer per år

Kapellen i krematoriet är Stefans kapell och S:t Eriks kapell.

Skogsdammen

ligger i anslutning till gravarna på skogsgravsområdet (omr. 13). Kring dammen är det möjligt att uppleva ett rikt djurliv. Här kan älgen ses plumsa omkring, hägern spana och salamandern simma.

Klockstapeln

är ritad av Uppsalakonstnären Olof Hellström. Hellström har även utformat kyrkogårdens entrégrindar. I klockstapeln finns dikter av författarna Elisabeth Hermodsson och Staffan Larsson.

Trädkyrkan

är en spegelbild av Uppsala domkyrka och är en öppen kyrka för livets alla skeenden. I Trädkyrkan kan ceremoni hållas oberoende av kulturell eller religiös tillhörighet. I Trädkyrkan finns det även askgravplatser.

Minnesplatsen

är en plats för stillhet och kontemplation. Ingen gravsättning sker här. Här ges utrymme för att minnas, att meditera, höra vatten porla och dofta alla de örter som växer i etagen ned mot vattnet.

Stefanskapellet

Kapellet ligger på Berthåga kyrkogård och rymmer 58 personer. Här kan du läsa mer om kapellet och gå en virtuell rundtur.

S:t Eriks kapell.

S:t Eriks kapell

Kapellet ligger på Berthåga kyrkogård och rymmer 150 personer. Här kan du läsa mer om kapellet och gå en virtuell rundtur.

Trädkyrkan

Trädkyrkan på Berthåga kyrkogård är en utomhuskatedral med himlen som tak.

Kyrkogårdsvandringar

Sommartid erbjuder vi guidade turer på några av kyrkogårdarna i Uppsala.

Här hittar du mer information om kyrkogårdsvandringarna.

Berthåga krematorium

För frågor om kremation, hämtning av urnor eller studiebesök.