Ett tänt ljus.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Samtal och själavård

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal.

Någon att prata med

Välkommen att kontakta Svenska kyrkan när du vill samtala med en präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller vara medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. 

Du kan få samtalsstöd via telefon, digitalt eller i ett personligt möte. Kontakta din församling om du vill boka tid för ett samtal. Präster och diakoner finns också i Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan, i försvarsmakten och på fängelser.

Kom ihåg att du alltid kan kontakta din närmaste kyrka för samtalsstöd.

Få själavård hos en präst eller en diakon
I ett själavårdssamtal är det du själv eller du och några andra tillsammans som pratar med en präst eller en diakon. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon.

Bikta dig hos en präst
Kanske vill du bikta dig. I ett biktsamtal får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Biktsamtalet börjar med att du pratar med prästen. Sedan bekänner du din synd. Prästen förlåter dig på uppdrag av Jesus Kristus. Efteråt är det Jesus Kristus som bär dina bördor.

Präster och diakoner har tystnadsplikt
Vid enskild själavård och bikt har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt men den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare. Diakoner har en anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa. 

 Läs mer om tystnadsplikt och anmälningsplikt här.

 

Samtal med diakon eller präst

Kanske söker du någon att tala med men inte riktigt vet var eller till vem du ska vända dig. Vi erbjuder samtal med diakon eller präst i Uppsala domkyrka och även möjlighet att ringa och samtala. Både diakoner och präster har tystnadsplikt. Välkommen att besöka Själavården i Uppsala domkyrka, Mennanders kor. 

Kontakt per telefon
Ring växeln för att få tag på präst eller diakon på 018 430 35 00.
Eller mejla till: uppsala.diakoni@svenskakyrkan.se för kontakt med diakon. 

Själavård i domkyrkan
Drop in-samtal med diakon/präst mån–fre 15.30–17.30 i Mennanders kor i domkyrkan.

Jourhavande präst/Priest on duty
Nattetid/Night time: ring/call 112 och be att få tala med jourhavande präst/and ask to speak to priest on duty. 

Support via telephone
Call the telephone exchange for contact with deacon: 018 430 35 00  You can also email: uppsala.diakoni@svenskakyrkan.se

Pastoral care in Uppsala Cathedral
To see priest or deacon visit Mondays to Fridays 3.30–5.30pm at Mennanders kor or in the Sachristia in Uppsala Cathedral.

Kom ihåg att du också alltid kan kontakta din närmsta kyrka för samtalsstöd, eller ring jourhavande präst alla dagar kvälls- och nattetid.

Samtalsstöd – prata med en diakon

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Genom samtalsstöd i Svenska kyrkan Uppsala kan du boka tid för att prata med en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Samtalsgrupper

Platser för lyssnande och för att sätta ord på tankar om livet och tron.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för vuxna med svårigheter i nära relationer.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns på institutioner, nationer och i andra sammanhang där studenter och personal befinner sig.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.