Foto: Magnus Aronson /Ikon

Covid-19 och Svenska kyrkan Uppsala

Svenska kyrkan Uppsala följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Här hittar du mer information om vad som gäller.

Svenska kyrkan i coronatider

det här gäller vid gudstjänster och samlingar

För ett tryggt gudstjänstfirande och för att hjälpas åt att bromsa smittspridningen gäller från och med onsdag 12 januari följande vid gudstjänster och samlingar:

  • Vi kommer till kyrkans gudstjänster och samlingar i sällskap om max 8 personer.
  • Vid gudstjänster och konserter med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis och giltig id-handling.
  • Vi sitter ner med en meters avstånd till nästa sällskap.
  • I Uppsala domkyrka är besöksantalet begränsat till 500 personer.
  • Med hänsyn till och omsorg om varandra håller vi avstånd även på väg in i och ut ur kyrkan.

Vaccinationsbevis

När vaccinationsbevis behövs

Vem måste kunna uppvisa vaccinationsbevis ?
Alla som är närvarande och har fyllt 18 år ska kunna visa giltigt bevis. Om du av medicinska skäl inte kan vaccinera dig ska du visa läkarintyg som bevisar detta.

Hur skaffar jag vaccinationsbevis?
Det kan du göra via www.covidbevis.se.
Observera att endast vaccinationsbevis är giltigt, inte testbevis eller tillfrisknandebevis.
Mer information hittar du på www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis.

Vid gudstjänstfirande

Vid gudstjänstfirande behöver vi ta särskild hänsyn till situationen som råder. I nattvardsgudstjänsten delar vi inte kalk. Vi ber alla gudstjänstdeltagare att följa de instruktioner om tvättrutiner som finns i lokalerna.

Kyrkan är en helig plats där gudstjänster, musikevenemang och andra verksamheter är trygga och positiva sammanhang för många. Av omsorg om och med hänsyn till varandra följer och tillämpar vi de rekommendationer och beslut som fortlöpande ges från Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering.