Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Bokning och medlemsservice

Dop, vigsel, begravning, lokalbokning och medlemsärenden.

Kontakta Bokning och medlemsservice

Hos Bokning och medlemsservice får du hjälp att boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Här kan du också få hjälp med ärenden som rör ditt medlemskap.

UPPSALA PASTORAT

Bokning och medlemsservice finns i Domtrapphuset, Domkyrkoplan 5-7,
och är öppen måndag–fredag kl 10–12, 13–15.
Telefon: 018-430 35 35
E-post: uppsalabokning@svenskakyrkan.se

DANMARK-FUNBO FÖRSAMLING

För att boka tid för dop, vigsel eller begravning i Danmark-Funbo församling, kontakta Församlingsexpeditionen i Sävja kyrka, måndag till fredag, kl 8.15–16.15
(säkrast kl 10–12, samt 13–15)
Telefon: 018-418 10 00
E-post: danmark-funbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen!