Foto: Alex & Martin /IKON samt Johan Nilsson

Hållbarhetsrapport för Uppsala pastorat

Här kan du se årsredovisningar 2009–2012 för Uppsala Kyrkliga Samfällighet och 2013–2018 för Uppsala pastorat. För 2017 och 2018 finns även Hållbarhetsrapport.

Uppsala pastorat är en del av trossamfundet Svenska kyrkan, vars uppdrag är reglerat i kyrkoordningen samt i lagen om Svenska kyrkan. Pastoratet bildades 2014, (efter att ha varit en samfällighet som bildades 1963), och består av
Uppsala domkyrkoförsamling (252000-1583)
Helga Trefaldighets församling (252000-1591)
Gottsunda församling (252000-1955)
Gamla Uppsala församling (252000-1609) och
Vaksala församling (252000-1617).

Folkmängden inom pastoratet uppgick den 31 december till 165 867 (160 948) personer, varav 82 623 (82 923) tillhörde Svenska kyrkan. Andelen tillhöriga
uppgick därmed till 49,8 procent (51,5 procent) att jämföra med riksgenomsnittet på 57,7 procent (59,4 procent). Uppsala pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom de ingående församlingarnas gränser.
(Siffrorna inom parentes avser 2017).

Ladda hem senaste årsredovisningen. Foto: Alex & Martin /IKON
Ladda hem senaste hållbarhetsrapporten. Foto: Johan Nilsson