Foto: Ikon

Offentlighetsprincipen

Svenska kyrkan har en inomkyrklig offentlighetsprincip som grundar sig på Lagen om Svenska kyrkan och Kyrkoordningen.

Det öppna samtalet och den fria granskningen av Svenska kyrkans verksamhet är viktig. Offentlighetsprincipen tillämpas för all kyrklig verksamhet, när det inte är uppenbart att andra intressen väger tyngre. Det innebär att var och en har rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar. 

Den inomkyrkliga principen om offentlighet regleras av kyrkoordningen och motsvarar i stora delar den ordning som gäller för statliga myndigheter. Svenska kyrkans handlingar diarieförs och kan begäras ut enligt Svenska kyrkans regler om offentlighet.

Läs mer om offentlighet och se kretess i Kyrkoordningen 53 kap. Offentlighet för handlingar samt 54 kap. Undantag från offentlighet för handlingar mm