Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Nytt på diakonisidan

Vår diakon Camilla Nordh har tjänstledigt ett halvår för att jobba i sjukhuskyrkan.

Vi välkomnar Anna Erlandsson som är diakoniassistent till vår församling. Anna når du på 0340-201048 eller anna.erlandsson2@svenskakyrkan.se