Läktarorgeln i Töreboda kyrka med gröna och guldiga detaljer.
Foto: Hanna Hummelbo

Orgelnytt

Läktarorgeln i Töreboda kyrka ska byggas om och återuppstå i nygammal glans.

Just nu arbetar orgelbyggare Karl Nelson på att bygga den nya struktur som ska ersätta tekniken från 1944 som inte längre fungerar och ge 1895 års pipor chans att klinga igen.

I orgelhuset, också det från 1895, skall de samsas med några av piporna från ombyggnationerna 1937 och 1944. Dessutom kompletteras med några nya piprader.

Läs om processen nu och historian bakåt här nedan.

Nutid

Januari 2021:

De nya luftlådorna byggs. Nuvarande orgels gamla pipor till orgelbyggeriet för restaurering. Tillverkning av nya pipor påbörjas.

Februari 2021:

Den orgelintresserade kan läsa dispositionen för den nya läktarorgeln (pdf) och kontraktet för Molander-orgeln (pdf).

Väderlådorna börjar bli klara. För första gången på över hundra år byggs väderlådor enlig C A Härngrens modell! Orgeln i Fredsbergs kyrka är byggd med denna konstruktion och har fungerat oklanderligt sedan 1908. Här kan du läsa mer om Härngrenlådan (pdf).

Lite orgelbyggarhistoria: orgeln i Töreboda byggdes från början av göteborgsfirman Molander 1895. Där hade funnits en gesäll som hette C A Härngren och 1892 öppnade han eget i Lidköping. Firman övertogs så småningom av en av medarbetarna, Nordfors (som byggt de flesta orglarna i pastoratet) och 1952 var det dags för ytterligare en medarbetare, Orvar Smedman, att ta över firman i eget namn. Orvars son Lars-Inge tar över 1981. Vår kororgel byggs.

Sedan 1998 ägs firman av Karl Nelson som bygger vår nya orgel. Gå gärna in på nelsonorgel.se.

Nya bilder finns i bildspelet nedan.

Mars-april 2021

Stativet till väderlådorna byggs.

Spelbordet (den del av orgeln där man sitter och spelar med alla tangenter, pedaler, notställ och registerandrag) tar form.

Stämman mixtur byggs. Varje ton består av en kombination av pipor. Totalt 550 stycken pipor behövs till denna stämma.

Nya bilder i bildspelet nedan.

Hösten 2021

Det sista på väderlådorna görs färdigt.
Alla nya pipor klara, de flesta gjorda i metall men de största piporna i trä.
Luftsystem med bälgverk och kanaler påbörjas.

Februari-mars 2022

Väderlådor, spelbord och luftsystem byggs ihop med varandra.
1895 års pipor restaureras.
I kyrkan röjs orgelhuset ur och förbereds för den nya orgeln.

April 2022

Läktargolvet slipas. Orgeln förbereds för flytt till kyrkan.

Maj 2022

Orgeln sätts upp i kyrkan. Det stora arbetet med att justera in varje pipa efter kyrkans akustik påbörjas.

Hösten 2022

Invigning i någon gudstjänst.

Sedan följer efterarbete i form av målning, nya mattor och nya lampor bakom orgeln.

Vill du förstå mer av orgelterminologi? Titta på den förklarande skissen! Foto: illustration av Jesper Hummelbo

Orgelns tidigare historia

1870 invigs den nya kyrkan i Töreboda. Kantorn bär sin egen tramporgel till kyrkan om söndagarna. Detta harmonium står idag längst ned i kyrkan.

1895 Orgelbyggaren Molander från Göteborg bygger en orgel med två manualer men utan pedalstämmor. Den byggs på klassiskt sätt med mekanisk överföring mellan tangent och pipa.

1937 kompletteras orgeln med några stämmor.

1944 byggs orgeln om helt och hållet. Orgelhuset och vissa pipor sparas men piporna får nya funktioner. Helt ny teknik av pneumatisk typ, samt vissa nya pipor, köps in från Tyskland mitt under brinnande krig. Tyvärr visar det sig att den nya pneumatiska tekniken inte är hållbar över tid.

1997 är orgeln delvis spelbar och mycket fungerar endast sporadiskt. Kontrakt på en ny orgel är färdigt att skrivas under. I sista stund gör finanskrisen att hela projektet blåses av.

2018 är det dags att aktualisera planerna från 1997. Nya offerter tas in. Karl Nelson orgelbyggeri vinner upphandlingen. Både antikvariskt bidrag, för att ta hand om de gamla piporna, och kyrkobyggnadsbidrag till den nya strukturen söks. Detta beviljas och täcker en tredjedel av kostnaden.

2020 är ritningarna klara och de första delarna börjar byggas i orgelbyggarverkstaden.

 

Invigning

Preliminärt planeras invigning av den nya orgeln under hösten 2022.