Om Svenska kyrkan Tjörn

Svenska kyrkan Tjörn består av fyra församlingar - Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla. Läs om församlingarna och hur du kan påverka och bli en del av kyrkan på Tjörn.

Församlingar och stift

Svenska kyrkan Tjörn är ett pastorat som består av fyra församlingar:

Svenska kyrkan Tjörn är en del av Göteborgs stift. Läs mer om Göteborgs stift.

Kyrkans viktigaste uppgifter

Svenska kyrkan Tjörns grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, undervisa och att arbeta med diakoni, som är kyrkans sociala arbete. En annan grundläggande uppgift är att arbeta med mission så att människor ska komma till tro på Kristus.

Många kommer dessutom till kyrkan för att fira dop, bröllop och konfirmation, eller för att delta i en begravning. 

Svenska kyrkan Tjörn har en församlingsinstruktion. Det är ett dokument som berättar mer om vad församlingarna är och vill vara.

Demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation där du som medlem kan vara med och påverka. Antingen genom att engagera dig eller genom att rösta i kyrkovalet.

Det högsta beslutande organet på Tjörn är kyrkofullmäktige. Det består av folkvalda representanter från olika nomineringsgrupper. Representanterna väljs i kyrkovalet som äger rum vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd. Tillsammans med kyrkoherden har kyrkorådet ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgifter blir utförda. 

Kyrkofullmäktige utser också församlingsråd, vilka fungerar som församlingarnas styrelser.

Protokoll från församlingsråden, kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

Politisk organisation i Svenska kyrkan Tjörn

Församlingsråd

Det finns fyra församlingsråd på Tjörn: Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla. Församlingsråden är församlingens styrelse.

Kyrkorådet

Kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och, tillsammans med kyrkoherden, att Svenska kyrkan Tjörns grundläggande uppgift (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) blir utförd.

Ordförandeklubba och Kyrkoordningen

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan Tjörn 2022-2025

Kyrkofullmäktige väljs vart fjärde år vid kyrkovalet.

Bli en del av Svenska kyrkan Tjörn

En kvinnlig präst visar vägen in i kyrkan med armarna åt en kvinna.

Välkommen som medlem

Du blir medlem i Svenska kyrkan genom ditt dop eller genom att söka medlemskap via vår blankett.

En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.

Jobba hos oss - lediga tjänster

Välkommen till Svenska kyrkan Tjörn!

kanelbullar på plåt tas ur ugnen.

Vill du hjälpa till?

Inom kyrkan har du många möjligheter att engagera dig som ideell. Stort eller litet uppdrag, oftare eller mer sällan. Kyrka är vi tillsammans!

Kontakt

Välkommen att höra av dig till Svenska kyrkan Tjörn. Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare och information om bokning.