Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Valla församling

Valla kyrkväg 31, 471 72 Hjälteby. En del av Svenska kyrkan Tjörn.

Aktuellt för Valla församling

I Valla församling firar vi gudstjänst i Valla kyrka varje söndag. Se kalendern. Vi dricker enkelt kyrkkaffe efter varje gudstjänst längst bak i kyrkan (om inget annat anges). Vi har också en mängd vardagsverksamheter. Här kan du se en del av det som händer. Du kan också söka på vår webbsida på specifika grupper eller verksamheter.