Stenkyrka kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Stenkyrka församling

I Stenkyrka församling, med tre kyrkor, Bleket, Stenkyrka och Skärhamn, samt Kyrkans Hus i Kållekärr, händer det mycket. Stenkyrka församling är en del av Svenska kyrkan Tjörn.

Aktuellt i Stenkyrka församling:

Barn och föräldrar i Skärhamns kyrka och församlingsgård:

Verksamhet i Kyrkans Hus Kållekärr:

verksamhet för vuxna i skärhamns församlingsgård

Hitta till våra kyrkor och lokaler: