Rönnängs församling

I Rönnängs församling finns Klädesholmens kyrka, Klädesholmens församlingshem, Rönnängs kyrka, Rönnängs församlingshem samt lokaler på Dyrön och Åstol. Rönnängs församling är en av fyra församlingar i Svenska kyrkan Tjörn.

Gudstjänst och annan verksamhet

I Rönnängs församling firas gudstjänst varje söndag i Klädesholmens kyrka eller i Rönnängs kyrka. Varannan söndag firas också gudstjänst på Åstol. På Dyrön firas gudsjänst några gånger per år. Några gånger per är är gudsjänsten sammanlyst.

I församlingen finns det verksamhet och mötesplatser för alla åldrar, dessa hittar du på sidan Att göra i kyrkan.

Sammarbeten

Rönnängs församling samarbetar nära med EFS Klädesholmen. I församlingen finns också Dyröns EFS och i det ekumeniska arbetet finns pingsförsamlingar i Rönnäng, på Klädesholmen och på Åstol. 

Nyheter

Nyheter från församlingen hittar du på Svenska kyrkan Tjörns sida om nyheter.

Hitta till din kyrka

Klädesholmens kyrka och församlingshem: Kyrkvägen 10, 471 51 Klädesholmen

Rönnängs kyrka och församlingshem: Kyrkvägen 26, 471 41 Rönnäng

Åstols missionshus: Gullheden 3, 471 44 Åstol

Församlingens kyrkor, församlingshem och församlingsråd

Klädesholmens kyrka

Klädesholmens kyrka och församlingshem

På ön Klädesholmen ligger kyrkan granne med havet. Läs om Klädesholmens kyrkas historia och om församlingshemmet.

Rönnängs kyrka

Rönnängs kyrka och församlingshem

På Tjörns sydspets hittar du Rönnängs kyrka och församlingshem. Läs om kyrkans historia och dess lokaler.

Ett altare omgivet av röda rosor

Åstols missionshus

I Tjörns södra skärgård ligger ön Åstol. Hit är du välkommen på gudstjänst i missionshuset.

Rönnängs kyrka

Församlingsråd Rönnäng

Ordförande 2022-2025: Mats Berntsson