Skymning
Foto: Carina Etander Rimborg

Begravning

Hur planerar vi och vad ska vi tänka på.

Att ordna med begravningen är en del av sorgearbetet. Begravningsakten ger er, släkt och vänner, en möjlighet att tacka för den tid som personen har funnits här på jorden och på ett värdigt sätt få lämna personen vidare i Guds händer.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med pastorsexpeditionen eller någon av våra präster eller diakoner för att samtala inför en begravning innan allt är bestämt.

Vill ni inte ha en kyrklig begravning så har Svenska kyrkan Tjörn en ceremonilokal utan religiösa symboler som kan användas. 

Det går att ha ceremoni både med kista eller med en urna om kremation redan har ägt rum. Att få ta ett avsked är alltid viktigt för att kunna komma vidare i sorgearbetet.

Här kan du läsa foldern Om begravning. I den finns också en minneslista för dig som vill anteckna hur du vill ha din egen begravning. Om begravning finns också på andra språk, se faktaruta här intill. 

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Att planera en begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

"Vanliga frågor om begravning" är inte publicerad

Ljusskiftningar

Ordna begravning själv

Om ni vill så går är det möjligt att göra många moment i före och i samband med en begravning själv.

Boka här

För att boka dop, vigsel, begravning eller ett församlingshem för annan verksamhet så tag kontakt med vår pastorsexpedition som har hand om alla våra lokaler på Tjörn.

Samtal

Våra diakoner finns tillgängliga för samtal och själavårdande samtal.

Lokaler:

Är den som avlidit medlem i Svenska kyrkan går det att få begravningsgudstjänsten i någon av våra sju kyrkor. Du hittar alla de olika kyrkorna här.

Som begravningshuvudman tillhandahåller vi också neutrala lokaler utan religiösa symboler. Vår vackra ceremonilokal vid Stenkyrka kyrka rymmer ca 70 personer.

Våra kyrkor på Tjörn

Vi har sju kyrkor på Tjörn. Här kan du läsa mer om de olika kyrkorna.

Ceremonilokal

Ceremonilokal

En neutral lokal för begravningar

Bårtäcket med Valla kyrkas band. Foto Linn Heiel Ekelund.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten. Man väljer då oftast en enklare kista och mindre blommor. Endast handbuketter får läggas på bårtäcket. Bårtäcken bokas i samband med bokning av begravning.