En vit kista med rosa blommor och ett kors av jord.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning - ett sista farväl

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt för många att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som har dött till Gud.

Kontakta pastorsexpeditionen

Öppettider:
Måndag-torsdag 9-12 och 13-16
Fredag 9-12

Telefon: 0304-66 00 55

E-post: tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Skärhamns torg, Hamngatan 17

Postdress: Hamngatan 17, 471 32 Skärhamn

Om begravningar på Tjörn

Svenska kyrkan är ansvarig för begravningsverksamheten på Tjörn. Det innebär att alla har rätt att begravas oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt att begravas i Svenska kyrkans ordning, alltså i en kyrka med präst och musiker.

För den som tillhör en annan tro, eller för den som vill ha en borgerlig begravning, finns en ceremonilokal utan religiösa symboler som kan användas.

Att tänka på inför en begravning

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

Minneslunden på Stenkyrka kyrkogård med ljus, blommor och minnessaker

Olika sätt att begravas på

På kyrkogårdarna på Tjörn finns flera olika typer av gravplatser.

Bårtäcket med Valla kyrkas band. Foto Linn Heiel Ekelund.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten. Man väljer då oftast en enklare kista och mindre blommor. Endast handbuketter får läggas på bårtäcket. Bårtäcken bokas i samband med bokning av begravning.

Omslaget till skriften Om begravning. Vallmoblommor på en äng.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.

Planera en kyrklig begravning

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Begravningsgudstjänsten

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten. Här hittar du några exempel. Inför begravningsgudstjänsten kan präst och musiker ge ytterligare förslag.

Lokaler för minnesstund

För uthyrning av församlingshem/församlingsgårdar vid minnesstund eller begravningskaffe tas en avgift på 1 000 kronor. 

Alla kyrkor och församlingshem hittar du på Kyrkor och lokaler.

Borgerliga begravningar hänvisas till en ceremonilokal vid Stenkyrka kyrka. Ceremonilokal

 

Lokaler för förvaring och visning av stoft

På Tjörn finns flera bårhus där kistor och stoft kan förvaras i väntan på begravning.

Bårhus finns i anslutning till Klövedals, Rönnängs, Stenkyrkas och Vallas kyrkogårdar. 

Se kyrkogårdarna på karta.

 

Kostnader för begravning

Kostnaderna för en begravning hämtas ofta från två eller tre olika håll – från begravningsavgiften och dödsboet, samt från kyrkoavgiften om den döda personen var medlem i Svenska kyrkan.

 

Alla som är skrivna i Sverige och har en beskattningsbar inkomst betalar en begravningavgift, som täcker många kostnader vid en begravning. Religionstillhörighet spelar ingen roll.

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

 • gravplats i 25 år

 • gravsättning

 • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats

 • kremering

 • lokal för förvaring och visning av stoftet

 • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

 • skötsel och underhåll av allmänna begravningsplater.

Läs mer om begravningsavgiften.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar en medlemsavgift. Den bekostar vissa delar av en begravning, men också mycket annat.

Om den döde tillhörde Svenska kyrkan täcker kyrkoavgiften kostnaderna för:

 • präst från Svenska kyrkan

 • begravningsgudstjänst

 • församlingskyrka eller kapell

 • kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan

 • processionsbärning av kistan, det vill säga att bära ut kistan och sänka ner den i graven.

Läs mer om kyrkoavgiften

Dödsboets pengar ska först och främst användas till begravningen och bekosta det som inte täcks av begravnings- eller kyrkoavgiften. Det kan handla om:

 • kista och eventuell urna

 • svepning

 • transport av kistan till lokal för förvaring och visning av den avlidna

 • extra musik och sång

 • dödsannons

 • blommor

 • förtäring vid begravning eller minnesstund

 • gravsten

 • bouppteckning

 • begravningsbyrå

Om pengarna i dödsboet inte räcker till begravningen kan dödsboet ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten i den kommun där den som har dött var skriven.

Begravningsombud

För att bevaka intresset för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan så utser Länsstyrelsen ett begravningsombud.

 • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.

 • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

 • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

 • Informerar om verksamheten till dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

 • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Informationen är hämtad från Länsstyrelsen.

Lars-Åke Gustavsson

Telefon: 076-327 76 54

Karta över kyrkor, församlingshem och begravningsplatser