Skymning
Foto: Carina Etander Rimborg

Begravning

Hur planerar vi och vad ska vi tänka på.

Att ordna med begravningen är en del av sorgearbetet. Begravningsakten ger er, släkt och vänner, en möjlighet att tacka för den tid som personen har funnits här på jorden och på ett värdigt sätt få lämna personen vidare i Guds händer.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med pastorsexpeditionen eller någon av våra präster eller diakoner för att samtala inför en begravning innan allt är bestämt.

Vill ni inte ha en kyrklig begravning så har Svenska kyrkan Tjörn en ceremonilokal utan religiösa symboler som kan användas. 

Det går att ha ceremoni både med kista eller med en urna om kremation redan har ägt rum. Att få ta ett avsked är alltid viktigt för att kunna komma vidare i sorgearbetet.

Här kan du läsa foldern Om begravning. I den finns också en minneslista för dig som vill anteckna hur du vill ha din egen begravning. Om begravning finns också på andra språk, se faktaruta här intill. 

Lokaler:

Är den som avlidit medlem i Svenska kyrkan går det att få begravningsgudstjänsten i någon av våra sju kyrkor. Du hittar alla de olika kyrkorna här.

Som begravningshuvudman tillhandahåller vi också neutrala lokaler utan religiösa symboler. Vår vackra ceremonilokal vid Stenkyrka kyrka rymmer ca 70 personer.