Ceremonilokal
Foto: Carina Etander Rimborg

Ceremonilokal

En neutral lokal för begravningar

Lokalen är belägen bredvid Stenkyrka kyrka och invigdes 1 september 2016. Lokalen är ritad av arkitetfirma Mats och Arne.

Lokalen rymmer ca 70 personer.

Lokalen är religiöst neutral till sin utformning och erbjuds dem som önskar borgerlig begravning eller begravningsakt i annan religiös ordning. Det finns möjlighet att smycka lokalen inför varje tillfälle efter önskemål.

I lokalen finns också tillgång till högtalaranläggning, CD-spelare samt projektor och duk för att visa bilder och spela musik.

Utanför lokalen finns ett kapprum. Det finns bra tillgång till parkering.

Det finns inga möjligheter till eftersittning eller begravningskaffe utanför ceremonilokalen.

Ceremonilokal Stenkyrka
Ceremonilokal på Tjörn Foto: Carina Etander Rimborg

Fakta:

Lokalen rymmer ca 70 personer

Svenska kyrkan Tjörn är huvudman för begravningsverksamheten på Tjörn och måste kunna erbjuda en religiöst neutral begravningslokal. Detta regleras i begravningslagen (SFS 1990:1144). Med den nya lokalen kan dessa önskemål tillgodoses ännu bättre än förut. Bygget finansieras av begravningsavgiften som alla medborgare som är bosatta på Tjörn betalar via sin skattesedel.

Bårtäcke Ceremonilokalen

Vi har fått ett nytt bårtäcke

Ceremonilokalen har fått ett bårtäcke. Vävt av textilkonstnär Birgitta Nordström. Precis som vårt tidigare bårtäcke, går det att använda även i våra andra kyrkor.