Exklusivt fördjupningstillfälle av "Mänskliga rättigheter, demokrati och teologi" 17-18/1 2024

Nu erbjuder vi ett dygn för den som vill fördjupa sig i "Mänskliga rättigheter, demokrati och teologi". Kursen är öppen för alla intresserade, förtur har de som tidigare deltagit i grundkursen.

Kursen och fördjupningsseminariet är ett samarbete med Uppsala universitet. Ansvarig för fördjupningstillfället är Elena Namli, professor i teologisk etik.  

Program och upplägg:
17 januari: Fokus – De mänskliga rättigheterna
- 10-11: Inledning. Presentation av deltagarna som lyfter ett eller två problem som aktualiseras i 
deras arbete och vars hantering kräver fördjupade kunskaper om de mänskliga rättigheterna 
och/eller demokrati.
- 11-14: (ink lunchpaus): Föreläsning. Mänskliga rättigheter. Moraliska grunder och folkrättsliga 
perspektiv. Vad innebär folkrättslig reglering och hur förhåller sig Sverige till den?
- 14-16 (med kaffepaus): Praktiska övningar att tolka FN-konventioner, läsa kommittéernas 
utlåtande samt förhålla sig till Sveriges rapportering och respons på internationell kritik. 
- 16-17: Föreläsning om Luthersk etik och mänsklig värdighet som grunden för politisk moral. 

18 januari: Fokus – Teologi, kyrka och demokratisk politik
- 09-10.30 Föreläsning om Luthersk etik och värdighet som grund för politisk moral. Del 2.
- 10.30 Kaffepaus
- 11.00-12.00: Praktisk övning.
- 12.00-13.00: Lunch 
- 13.00-14.30: Genomgång och analys 
- 14.30 Kaffepaus
- 14.45-16.00 Workshop kring några av de problem som deltagarna aktualiserat vid kursstarten.

Syftet med utbildningen är att ge 
-          grundläggande kunskaper om de mänskliga rättigheterna.
-          förståelse för relationen mellan de mänskliga rättigheterna och demokratin.
-          kunskaper om olika aktörskap i människorättsfrågor.
-          redskap att hantera så väl utmaningar mot mänskliga rättigheter och demokrati, som samtida former av rasism.
-          träning i att relatera frågor om och förstå samband mellan mänskliga rättigheter, demokrati och kristen teologi.