Grundkurs och Fördjupning av utbildningen "Mänskliga rättigheter, demokrati och teologi"

l vår ges både en onlineversion av utbildningen och ett fördjupande IRL-seminarium i Uppsala. Startdatum för grundkursen är 13 april.

Kursen och fördjupningsseminariet är ett samarbete med Uppsala universitet. Lärare är Elena Namli, professor i teologisk etik och Per Sundman, professor i etik. 

Syftet med utbildningarna är att ge 
-          grundläggande kunskaper om de mänskliga rättigheterna.
-          förståelse för relationen mellan de mänskliga rättigheterna och demokratin.
-          kunskaper om olika aktörskap i människorättsfrågor.
-          redskap att hantera så väl utmaningar mot mänskliga rättigheter och demokrati, som samtida former av rasism.
-          träning i att relatera frågor om och förstå samband mellan mänskliga rättigheter, demokrati och kristen teologi. 

Upplägg Online:
Kursen består av f
yra halvdagskurser. De erbjuds antingen som paket eller som friistående. Undervisningen sker via Zoom.     

1. Mänskliga rättigheter såsom rätt och moral. 4 timmar. Denna kurs är en introduktion i mänskliga rättigheter som är anpassad för verksamma inom församlingar och stiften.   Föreläsning och diskussion. Under detta pass tar vi upp
a) Rättigheter och plikter som moraliska kategorier;
b) Mänskliga rättigheter inom folkrätten och nationella rättssystem;
c) Individuella rättigheter och minoritetsfrågor;
d) Civilsamhällets aktörer och mänskliga rättigheter.

2. Mänskliga rättigheter och kristen teologi. 4 timmar. Under denna kurs tar vi upp
a) Relationen mellan universalistisk moral och olika traditioner;
b) Resurser för människorättsarbete inom kristen teologi;
c) Utmaningar för kristna perspektiv inom ramen för människorättsarbetet. 

3. Mänskliga rättigheter och demokrati. 4 timmar. Föreläsning och diskussion. Under denna kurs tar vi upp
a) Olika modeller för demokrati och deras implikationer för mänskliga rättigheter;
b) Samtida utmaningar till demokratisk pluralism och de mänskliga rättigheterna; c) Religiösa aktörer i en demokrati – från religionsfrihet till demokratiskt aktörskap. 

4. Kyrkans arbete med mänskliga rättigheter. Under denna kurs tar vi upp
a) Prioriteringar i arbete med mänskliga rättigheter – sociala och teologiska perspektiv;
b) Metoder för församlingsarbete med mänskliga rättigheter;
c) Att motarbeta rasism.   

Målgrupp: 
Medarbetare inom Svenska kyrkan som i sitt arbete behöver fördjupad kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati.

Fördjupningsutbildningen ges i Uppsala.