Anmälan • UNGDOMSKÖREN

Välkommen till anmälningssidan för Ungdomskören i Ödsmåls församlingshem.

SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER • Genom denna anmälan ger vårdnadshavare samtycke till att Stenungsunds pastorat registrerar de personuppgifter som ni uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom pastoratet och endast i syfte att administrera den aktuella gruppen. Samtycket kan tas tillbaka när som helst, och då raderas uppgifterna igen. Uppgifterna som med samtycke lämnas in genom denna anmälan behandlas för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas vid inaktualitet. Vi sparar vissa uppgifter för att kunna skicka ut inbjudningar till liknande grupper i ett år. Vissa uppgifter om gruppen sparas även för statistikändamål.

ÖVRIGT • Här kan ni ange eventuella allergier, sjukdomar/mediciner, specialkost, behov av särskilt stöd eller annan information som är viktig att personalen tar del av.