Våra grannar

EFS-föreningar i Västerbotten

Det finns många EFS-föreningar i Svenska kyrkan i Skellefteås geografiska spridningsområde. En del bedriver egen verksamhet och en del i formen av samarbetskyrkor.