Foto: Janne Lindberg

Helgmålsbön från Ersmarks kyrka inför 2 söndagen i fastan

Det är inte alltid enkelt att tro, att vila i att det finns en Gud som är vår. Kristina Normark leder oss i tankar inför helgen.

Helgens tema är ”Den kämpande tron” och Kristina lyfter tvärtemot-perspektiven som vi inte sällan hittar i Bibeln, och jämför dem med s.k. motmelodier som är vanliga i musikens värld; att en alternativ melodi kan löpa parallellt med huvudmelodin och tillföra djup och mening.

 

Kristina Normark är verksam musiklärare vid Kulturskolan i Skellefteå och är barnkörledare och församlingsmedlem i Ersmarks kyrka som är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS i Kågedalen. 


Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv. Fastan är en tid för att tänka på andra, och avstå för dem. Bot, inte som böter, utan för att bli botad. Vi är döpta för att leva i Jesu efterföljd. I fastan förbereder vi påskens dopfirande.


Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans internationella arbete. Läs mer om detta här


Du kan behöva godkänna cookies (alla) för att kunna ladda filmen.