Varför ska jag vara medlem?

Hitta minst 10 goda anledningar här!

Svenska kyrkan finns överallt. När posten, banken och vårdcentralen försvinner, och affären med bensinmack hotas av nedläggning så finns Svenska kyrkan kvar. Som medlem har du möjlighet att vara med i det sammanhanget. Du är välkommen att delta och ta ansvar tillsammans med oss som arbetar inom Svenska kyrkan.

Trygghet

  • Jag vill bidra till att ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet att växa i självkänsla och tro.
  • Jag vill ge möjlighet till samtal med präst och diakon.
  • Jag vill kunna ta del av alla kyrkans aktiviteter såsom konfirmation, vigsel, begravnings-gudstjänst enligt Svenska kyrkan ordning, körsång, grupper för barn, ungdomar och vuxna.
  • Jag vill möjliggöra kyrkans medverkan i arbetslivet.

Solidaritet

  • Jag vill bidra ekonomiskt till ett omfattande socialt arbete i Sverige och världen. Lokalt och nationellt stöder jag kyrkans arbete för sjuka, hemlösa, ensamma, brottsoffer, missbrukare och flyktingar.
  • Jag bidrar till det livsviktiga arbete som Svenska kyrkans Internationella arbete bedriver för bla. fattiga, föräldralösa och krigsdrabbade i världen.

Tradition

  • Jag vill bidra till att kyrkorummen finns för såväl gudstjänster och konserter, som stillhet och eftertanke.
  • Jag vill hålla gemensamma traditioner levande vid exempelvis påsk, pingst, advent, jul och skolavslutningar.

Tro

  • Jag vill tillhöra Svenska kyrkan för att jag tillsammans med andra får växa och utvecklas i min tro på Gud.
  • Jag vill att Svenska kyrkan skall finnas för att jag och andra skall kunna dela funderingar kring livet, glädjen och sorgen oavsett om man är troende, sökare eller tvivlare.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem