Svenska kyrkan utökar insatser mot svält i Somalia

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan utökar nu de humanitära insatserna i Somalia på grund av torkan som fortsätter drabba flera länder i Afrika. Insatserna ska bland annat bidra till att fler människor får tillgång till mat, vatten och sanitet.

I mars anslog Svenska kyrkan 2 miljoner kronor till insatser för dem som drabbats av den svåra torkan i Somalia, och nu utökas stödet med 2,3 miljoner.

Akut undernäring och utbrott av diarré och kolera 

Situationen i Somalia är fortsatt svår. Över 6 miljoner människor behöver nödhjälp, och 3,1 miljoner är på gränsen till svält. Insatserna är dels akuta i form av livsmedelssäkerhet, vatten, sanitet och psykosocialt stöd, dels långsiktiga i form av utbildning, katastrofförebyggande arbete och stöd till försörjningsmöjligheter.

– Det kom lite regn i april-maj i år, men fortfarande behövs nödhjälp i stora områden i hela landet. FN rapporterar nu att undernäringen har nått akuta nivåer på flera platser, framför allt bland internflyktingar, och om större utbrott av akut diarré och kolera. Det är oerhört bekymmersamt, säger Anna Garvander, chef för Svenska kyrkans humanitära arbete.

Den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget

Sedan november 2016 har 900 000 personer i Somalia tvingats fly sina hem på grund av torkan, och 1,1 miljoner har varit på flykt längre än så. Läget förvärras ytterligare av konfliktsituationen och pågående strider i landet.

Svenska kyrkans internationella arbete samarbetar i norra Somalia (Puntland, Badhan-distriktet) med Diakonia och i söder (Kismayo-distriktet) med Lutherska Världsförbundet.

Den pågående svältkatastrofen är enligt FN den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget. Att säkra tillgången på mat och vatten är högsta prioritet.  

Läs mer

Katastrofinsatser mot svält i Afrika
Kyrkoledare på Afrikas horn om hungersnöden: "Vi måste agera nu"

Hjälpen når fram
Svenska kyrkan har hittills i år samlat in 8,7 miljoner till insatser för dem som drabbats av torkan och riskerar svält. Gåvorna bidrar bland annat till näringstillskott, matpaket, vatten, ekonomiska bidrag samt akutvård.

Genom lokala partner når stödet ut till landsbygden i Etiopien, Somalia och Sydsudan. I flyktingläger i Uganda och Kenya bidrar Svenska kyrkans internationella arbete till tak över huvudet, mat, rent vatten samt sanitet för att förhindra sjukdomar som kolera och difteri.

Exempel på insatser med stöd från Svenska kyrkan:

I Etiopien har 50 000 människor fått stöd till borrning av brunnar och renovering av vattensystem.
I norra Somalia har 14 000 människor fått stöd i from av livsmedel, vatten och försörjning.
I Sydsudan får cirka 15 000 människor inkomststöd och livsmedelsstöd.
I Nigeria får 35 000 människor i landets norra del stöd med vattenförsörjning.
I Uganda får människor stöd i flyktingläger med tält, kläder, mat och vatten.
Stöd människors kamp mot svält i Afrika

Svenska kyrkans internationella arbete är medlem i ACT-alliansen, ett unikt nätverk mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen har drygt 140 medlemsorganisationer världen över. När en katastrof inträffar kan vi vara snabbt på plats och ge stöd åt drabbade.