Jubileumskonsert, Eric Ericsons Kammarkör fyller 75 år

Fredag 14 februari kl 19:00–21:00, Nacka kyrka

Eric Ericsons Kammarkör fyller 75 år och firar detta med en jubileumskonsert i Nacka kyrka. Dirigent Fredrik Malmberg.

Eric Ericsons Kammarkör firar sitt 75-årsjubileum. I den här konserten presenterar kören några av sina favoriter ur en diger repertoar på över 1800 verk. Musiken spänner över 500 år från renässans till våra dagar.

Konserten inleds med Thomas Jennefelts kraftfulla varning till de rika från 1977 till texter från Jakobs brev i Gamla testamentet. Motpolen till girighet finner vi i Palestrinas underbara Sanctus från Marcellusmässan, som också fanns med på körens debutkonsert.

Ingvar Lidholm verkade i nära samarbete med Eric Ericson. Tonsättarens ”moderna klassiker” Canto LXXXI uruppfördes av kören 1957. Johannes Brahms fem sånger och Benjamin Brittens Sacred and Profane beskriver båda livets vemodighet i form av förlorad ungdom, sommaren som övergår i höst och livets förgänglighet.

Ur Karin Rehnqvists Puksånger-Lockrop (1989) framförs den andra satsen i en version för damkör, byggd på finska ordspråk om kvinnor. Ludwig Norman var en förgrundsgestalt i det sena 1800-talets svenska musikliv. Ett av hans mest kända verk är dubbelköriga Jordens oro viker med text av Johan Olof Wallin.

Konserten avslutas med Sven-David Sandströms Der Geist hilft unser Schwachheit auf med samma text som i Bachs motett.

Konserten pågår ca 1 tim 40 min inkl paus.
Biljetter 120 kr: Akademibokhandeln i Sickla och Nacka forum; församlingsexpeditionen på Gamla Värmdövägen 14a; från klockan 18 i kyrkan; via Roland Hallstener, roland.hallstener@telia.com, 073 0408816.