Konfirmationsläger på stiftsgården i Undersvik sommaren 2019
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Ungdomsverksamhet i Charlottenborgskyrkan