Ett kors utomhus. En kräkla syns oskarpt i förgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Biskopsvisitationsmässa

Söndag 5 juni 2022 11:00 i Motala kyrka, Motala församling

Präst: Samtliga präster
Biskopsvisitation