Foto: Anton Jalnefur

Mässa kl 10 på söndagar

Från och med Pingstdagen, 5 juni, firar vi mässa kl 10 på söndagar

En liten historik

Det har genom alla tider funnits olika tankar kring när församlingens gudstjänst på söndagar ska firas. Det finns nedtecknat att det från år 1919 har firats gudstjänst kl 10 i Månsarps kyrka. 1970 byttes detta till kl 11 under vinterns mörka månader och kl 10 under sommaren. Under 2010-talet ändrades tiden till kl 11 under hela året. 

Nu har det dock blivit dags att återigen gå tillbaka till den tid som fastslogs år 1919 och vi kommer från och med Pingstadgen alltid fira vår huvudgudstjänst kl 10. 

Varför?

Den tid som mässan firas har alltid anpassats efter människors vardag. Att fira mässa kl 11 har ofta hört jordbrukssamhället till. Folk i byarna behövde tiden på morgonen för att både ta hand om gårdens djur och för att hinna till kyrkan. Så ser inte vardagen ut de flesta av oss i Månsarps församling längre. Snarare vill vi ha tid över efter söndagens mässa för att kunna hitta på något på vår lediga dag. Firar vi då vår mässa kl 10 får vi en ytterligare en timme efter vår gudstjänst att lägga på vardagsbestyr eller gemenskap med andra.

Barn- & familjeperspektiv

Månsarps församling vill fira sin söndagliga mässa på en tid där många som möjliggt kan komma. Barn är ofta mindre anpassliga än vuxna. De vaknar i regel tidigt på morgonen och deras behov av att regelbundet få mat är stort. Att vi väljer att fira vår mässa kl 10 är en anpassning som vi tror gör det lättare för församlingens många famljer att delta i vår gudstjänst och samtidigt hinna hem och ordna med mat till barnen.