Foto: Eskil Laago

Allhelgonatid

Välkommen till Månsarps kyrka och kyrkogård!

PÄRLÄNGEN   
Änglapromenad & tipsrunda

Utanför församlingsgården

Fredag 5/11 kl.10-18 kaffe
kl.14-16 grillad korv med bröd

Öppen kyrka 

Fredag 5/15 kl.10-18 samt lördag 6/11 kl.12-18
Stilla musik och möjlighet till ljuständning.
Andakt med musik kl.14 och 16 på fredagen.

Lördag 6/11 kl.11 Gudstjänst

minnesgudstjänst

Lördag 6/11 kl.18

Kyrkokören sjunger och Mart Hallek spelar fiol
Anton Jalnefur, präst
Cecilia Sjöblom, diakoniassistent

Ljuständning vid Minnesgudstjänst i Månsarps kyrka sker enligt följande:

  • Vi tänder ett ljus för var och en som avlidit och som varit tillhörig Månsarps församling
  • Vi tänder ett ljus för dem som haft sin begravningsgudstjänst i Månsarps kyrka
  • Vi tänder ett ljus för dem som är gravsatta på Månsarps kyrkogård

    Det gäller händelser sedan föregående års minnesgudstjänst.
    Församlingsexpeditionen skickar en inbjudan till den person som står som kontaktperson/anhörig.

  • Ett ljus tänds för dem vi tänker på men som inte blivit nämnda vid namn

Söndag 7/11 kl.11 Mässa

Kyrkogården

Gravplats och tjänster