Så gick det i kyrkovalet

När vallokalerna stängt på valdagen, söndag 19 september, började rösträkningen.

Har kyrkovalet med begravningsverksamheten att göra?
Ja, eftersom Svenska kyrkan har statens uppdrag att vara huvudman.
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, förutom i Tranås och Stockholm där kommunerna har ansvaret.
Alla, oavsett trosuppfattning, har rätt till en gravplats.
Finansieringen sker via begravningsavgiften, som alla betalar och som är samma över hela landet.
Svenska kyrkan är däremot en medlemsorganisation, där kyrkoavgiften finansierar kyrklig verksamhet, fastighetsunderhåll med mera.
Parallellt med kyrkans tjänstemannaorganisation finns en förtroendemannaorganisation, som liknar den politiska strukturen i Sverige. Enkelt uttryckt kan kommunfullmäktige-regionfullmäktige-riksdag jämföras med kyrkofullmäktige-stiftsfullmäktige-kyrkomöte.
I kyrkovalet sker val till alla tre nivåerna. Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat beslutar bland annat om budget och bokslut. I den lokala förtroendeorganisationen finns kyrkorådet, och ett antal utskott.
Ett av dessa är kyrkogårdsutskottet.
Kyrkogårdsutskottet utses av kyrkorådet i Malmö pastorat. I utskottets uppdrag ingår att följa den myndighetsutövning som beslutas enligt Begravningslagen samt att ge råd och stöd i frågor rörande begravningsväsendet. I uppdraget ingår också tillsyn av krematorieverksamheten i Malmö. Utskottet består av sex ledamöter och fem ersättare samt begravningsombudet, som utses av länsstyrelsen.
Ledamöterna och deras ersättare tillhör de nomineringsgrupper som deltar i kyrkovalet och uppdraget följer mandatperioden, alltså fyra år.
Mer information om kyrkovalet och resultatet kan du ta del av på Malmö pastorats webbplats som finns HÄR.