Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan Malmö och leds under mandatperioden 2022–2025 av ordförande Claes Block.

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan Malmö. De 47 ledamöterna väljs direkt via kyrkovalet som hålls vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige beslutar i övergripande frågor

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för Svenska kyrkan Malmös verksamhet. Fullmäktige har i uppgift att

 • anta mål och riktlinjer för verksamheten
 • upprätta budget 
 • godkänna bokslut
 • fastställa kyrkoavgiften 
 • ge förslag på begravningsavgift (avgiften fastställs av Kammarkollegiet) 
 • utse ledamöter och ersättare till kyrkoråd, valnämnd och församlingsråd.

Presidiet förbereder frågorna

Till sin hjälp har kyrkofullmäktige ett presidium som består av tre ledamöter vars uppgift är att förbereda ärenden åt kyrkofullmäktige. 

För mer information om kyrkofullmäktiges uppgifter, se Svenska kyrkans eget regelverk kyrkoordningen, 3 kap. 2 § och Kyrkofullmäktige i Malmös arbetsordning (pdf, 160 K)

Offentliga möten två till tre gånger per år

Kyrkofullmäktige sammanträder två till tre gånger per år, vanligtvis i juni och i november. Mötena är offentliga. Datum för 2023 års sammanträden:

11 maj kl. 18 och 7 november kl. 18.  För plats, se annons i Sydsvenskan och Skånska Dagbladet samt på www.svenskakyrkan.se/malmo

Kyrkofullmäktiges protokoll

Kyrkofullmäktiges protokoll är offentliga. Länk till kyrkofullmäktiges protokoll 

Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat 2022–2025

I Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat sitter representanter för Socialdemokraterna (S), Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK), Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), Sverigedemokraterna (SD), Borgerlig allians i Malmö pastorat (BAM), Centerpartiet och Frimodig kyrka.

Presidium

 • Karl Kristoffer Johnsson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot församlingsrådet Fosie församling, vice ordförande i Kyrkofullmäktige

  Mer om Karl Kristoffer Johnsson

  Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

 • Magnus Wittgren

  Svenska kyrkan Malmö

  Andra vice ordförande i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ordförande församlingsrådet S:t Petri församling

  Mer om Magnus Wittgren

  Patripolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Ledamöter i kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Socialdemokraterna (S)

Socialdemokraterna har 12 mandat i kyrkofullmäktige.

Ledamöter: Anna-Karin Bengtsdotter, Patrik Lindqvist, Helén Persson, Claes Forsberg Carlsson, Linda Attin, Per Schager, Carin Larsson, Claes Block, Marie Nielsén, Mats Tängermark, Anna Brandoné, Rolf Pålsson.

Ersättare: Sofie Jörgensen, Lennart Hallengren, Carina Nilsson, Preben Karlsson, Maria Haglund-Börjesson, Bengt Olsson. 

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) har 12 mandat i kyrkofullmäktige.

Ledamöter: Linda Sjöö, Per Håkansson, Lotti Ryberg Welander, Elisabet Holmstedt, Mats Högelius, John Cristiansson, Anders Lundberg, Maria Öhrn, Karl-Kristoffer Johnsson, Johannes Rydinger, Cecilia Arvidsson, Andreas Lundell.

Ersättare: Hans Welander.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan har 9 mandat i kyrkofullmäktige.

Ledamöter: Linda Isberg, Ingrid Petersson, Christoffer Rääf, Fredrik Hinton, Karin Rosenquist Andersson, Camilla Andersson, Krister Persson, Eva Lindén, Magnus Wittgren. 

Ersättare: Johan Christensson, Jo Halldin, Kjell-Åke Svensson, Mariana Frick, Ann Margret Ferragamo Svensson. 

Sverigedemokraterna (SD)

Sverigedemokraterna har 6 mandat i kyrkofullmäktige.

Ledamöter: Nima Gholam Ali Pour, Lisbeth Persson Ekström, Eva Hallén, Nichlas Holmgren Gellersten, Christine Gyhagen, Jenny Bengtsson.

Ersättare: Ola Johansson, Regina Harwigsson, Lars-Johan Hallgren.

Borgerlig allians i Malmö pastorat (BAM)

Borgerlig allians i Malmö pastorat har 3 mandat i kyrkofullmäktige.

Ledamöter: Roland Hellborg, Marcus Romedahl, Roger Sidestam, 

Ersättare: Kerstin Svenonius, Berit Sjövall. 

Centerpartiet (C)

Centerpartiet har 3 mandat i kyrkofullmäktige. 

Ledamöter: Charlotte Skerjantz Bossen, Leif Aruhn-Solén, Anton Sauer.

Ersättare: Bengt Svensson, Martha Banstorp. 

Frimodig kyrka 

Frimodig kyrka har 2 mandat i kyrkofullmäktige.

Ledamöter: Nathalie Bencic, Göran Malmberg.

Ersättare: Esbjörn Lantz, Erik Van Der Heeg. Observera att ordningsföljden för ersättare ej är fördelad än. 

Relaterad information

Protokoll från Malmö kyrkofullmäktige

Här hittar du protokollen från Malmö kyrkofullmäktiges sammanträden.

Kontakta förtroendevalda i Svenska kyrkan Malmö

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i Svenska kyrkan Malmö under mandatperioden 2022–2025.