Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan Malmö och leds av ordförande Ulla-Britt Mattisson.

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan Malmö. De 47 ledamöterna väljs direkt via kyrkovalet som hålls vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige beslutar i övergripande frågor

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för Svenska kyrkan Malmös verksamhet. Fullmäktige har i uppgift att

  • anta mål och riktlinjer för verksamheten
  • upprätta budget 
  • godkänna bokslut
  • fastställa kyrkoavgiften 
  • ge förslag på begravningsavgift (avgiften fastställs av Kammarkollegiet) 
  • utse ledamöter och ersättare till kyrkoråd, valnämnd och församlingsråd.

Presidiet förbereder frågorna

Till sin hjälp har kyrkofullmäktige ett presidium som består av tre ledamöter vars uppgift är att förbereda ärenden åt kyrkofullmäktige. 

För mer information om kyrkofullmäktiges uppgifter, se Svenska kyrkans eget regelverk kyrkoordningen, 3 kap. 2 § och Kyrkofullmäktige i Malmös arbetsordning (pdf, 160 K)

Offentliga möten två till tre gånger per år

Kyrkofullmäktige sammanträder två till tre gånger per år, vanligtvis i juni och i november. Mötena är offentliga. Se kalendern för aktuella datum.

Kyrkofullmäktiges protokoll

Kyrkofullmäktiges protokoll är offentliga och går att läsa via Svenska kyrkan Malmös intranät. Länk till kyrkofullmäktiges protokoll 

 

Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat 2018–2021

I Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat sitter representanter för Socialdemokraterna (S), Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), Sverigedemokraterna (SD), Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK), Borgerlig allians i Malmö pastorat (BOA) och Frimodig kyrka.

Presidium

Ulla-Britt Mattisson

Svenska kyrkan Malmö

Ordförande i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Mer om Ulla-Britt Mattisson

Socialdemokraterna (S)

Camilla Andersson

Camilla Andersson

Svenska kyrkan Malmö

Första vice ordförande i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Mer om Camilla Andersson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Mats Högelius

Mats Högelius

Svenska kyrkan Malmö

Andra vice ordförande i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Mer om Mats Högelius

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Ledamöter i kyrkofullmäktige i Malmö pastorat

Socialdemokraterna (S)

Socialdemokraterna har 14 mandat i kyrkofullmäktige.

Ledamöter: Claes Block, Ulla-Britt Mattisson, Lennart Hallengren, Helén Persson, Patrik Lindqvist, Carin Larsson, Ingegärd Larsson Hellquist, Leif Rosdahl, Rolf Pålsson, Anneli Brunberg, Ingrid Törnkvist, Mats Tängermark, Gunilla Bengtsson.

Ersättare: Per-Arne Skog, Mira Markovinovic, Maria Hanson, Michael Rosdahl, Katarina Rolf, Jean-Pierre Denape, Maija Himanen.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan har elva mandat i kyrkofullmäktige.

Ledamöter: Linda Isberg, Ingrid Petersson, Mikael Ynghed,  Eva Wulff, Karin Rosenquist Andersson, Christoffer Rääf, Eva Lindén, Lars Ahlborn, Carina Remgren, Camilla Andersson.

Ersättare: Kjell-Åke Ingvar Svensson, Susann Sennevall, Johan Christensson, Krister Persson, Mariana Frick.

Sverigedemokraterna (SD)

Sverigedemokraterna har sju mandat i kyrkofullmäktige.

Ledamöter: Lisbeth Persson Ekström, Nima Gholam Ali Pour, Lars-Johan Hallgren , Christer Bengtsson , Rolf Hansson, Eva Hallén, Britt-Marie Nilsson.

Ersättare: Christer Persson, Stefan Greschner, Michael Hård af Segerstad, Ola Johansson.

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) har sju mandat i kyrkofullmäktige.

Ledamöter: Linda Sjöö, Elisabet Holmstedt, Per Håkansson, Mats Högelius, Michael Andersson.

Ersättare: saknas

Borgerlig allians i Malmö pastorat (BOA)

Borgerlig allians i Malmö pastorat har sex mandat i kyrkofullmäktige.

Ledamöter: Lena Jönsson, Greta Rafstedt, Roger Sidestam, Anton Sauer, Ingrid Ludwig, Ragnhild Ståleker.

Ersättare: Peter Gustafsson, Anna Lena Fors Olsson, Berit Sjövall

Frimodig kyrka 

Frimodig kyrka har två mandat i kyrkofullmäktige.

Ledamöter:  Berth Löndahl, Eva Bornemark.

Ersättare: Nathalie Bencic,  Göran Malmberg.

 

RELATERAD INFORMATION