Foto: Mona Davidsson

Ceremonilokaler

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för flera begravningskapell runt om på Malmö kyrkogårdar.

S:ta Gertruds kapell ligger på Östra kyrkogården tillsammans med S:t Knuts kapell och Hoppets kapell i direkt anslutning till den före detta krematorieanläggningen, som är ritad av arkitekten Sigurd Lewerentz. Kapellet stod klart hösten 1943.
Även S:ta Birgittas kapell ligger på Östra kyrkogården. Det används för närvarande mest av ortodoxa trosbekännare.

I kapell- och krematorieanläggningen på Limhamns kyrkogård finns Uppståndelsens kapell. På samma plats ligger även Trons kapell. I kapellen finns konstverk av bland annat konstnärerna Edvin Öhrström och Inga Palmgren.

S:t Pauli mellersta kyrkogård, intill minneslunden, ligger begravningskapellet S:t Pauli mellersta kapell.

Fosie kyrkogård finns Heliga Korsets kapell, byggt 1965. Detta kapell används i dag ibland även av andra trossamfund än det kristna, eftersom det på kyrkogården nära kapellet finns ett buddistiskt gravkvarter.