Foto: Mona Davidsson

Fosie kyrkogård

Kyrkan i Fosie är ursprungligen medeltida. Den fick sitt nuvarande utseende vid en större om- och tillbyggnad 1896.

Fosie införlivades med Malmö kommun 1931 och blev 1939 ett eget pastorat inom Malmö kyrkliga samfällighet. Numera ingår Fosie i Malmö pastorat.

Man behöver inte gå längre tillbaka i tiden än till 1960-talet för att finna böljande sädesfält och betande kor på åkrarna runt Fosie kyrkogård. Utvecklingen har gått oerhört fort och staden finns nu nära inpå. Höghus och starkt trafikerade stråk omger området som i dag är en modern stadskyrkogård.

Minneslunden i Fosie invigdes 1979. Den är en del av den tidigare så kallade prästgårdsparken.

Anläggningen har fått erkännande som en av landets vackraste minneslundar och är väl värd ett besök – inte minst för malmöskulptören Fred Åbergs konstverk ”Färden”. 

På Fosie kyrkogård finns även ett begravningskapell – Heliga Korsets kapell – uppfört 1965. Detta kapell används i dag också ibland av icke-kristna eftersom det på kyrkogården alldeles i närheten av kapellet har anlagts ett buddistiskt gravkvarter. År 2002 anlades särskilda gravplatser för Mandeisk Sabeiska Samfundet inom Fosie kyrkogård.
Fosie askgravplats blev klar att tas i bruk i november 2021.

Minneslund, Fosie kyrkogård
Minneslund, Fosie kyrkogård Foto: Mona Davidsson
Askgravplats, Fosie kyrkogård. Foto: Mona Davidsson