Limhamns kyrkogård

Kyrkogården i Limhamn invigdes 1897 men anlades och togs i bruk under 1880-talet. Kyrkan stod färdig 1890. Den ersatte den kyrka som året tidigare hade rivits i Hyllie.

Limhamns kyrkogård är en av Malmös större och har utvidgats i olika etapper. Inom kyrkogården finns ett kombinerat kapell/krematorium byggt 1964 och en minneslund anlagd 1967. I närheten av minneslunden finns sedan 1997 en kistlund. Hösten 2007 tillkom en askgravplats. Ytterligare en askgravplats anlades 2011.

Krematorieanläggningen är en av Sveriges modernaste. 1997 installerades en rökgasreningsanläggning. I anslutning till krematoriet finns två kapell, Trons kapell och Uppståndelsens kapell, med konstverk av bl a konstnärerna Edvin Öhrström och Inga Palmgren. Limhamns kyrkogård har också gravplatser för trosinriktningen Baha’i och buddistiska gravplatser.

Foto: Mona Davidsson

I Limhamns minneslund finns en replik av Carl Milles skulptur ”Guds hand”.

Limhamns kyrkogård genomgick en omfattande renovering mellan 2005 och 2006, då bland annat buskage och träd förnyades. Vid infarten till Limhamns kyrkogård från Norra Hyllievägen finns en blomsterbutik.

Trons kapell, Limhamns kyrkogård
Uppståndelsens kapell, Limhamns kyrkogård
Kistlund, Limhamns kyrkogård
Konstverket "Guds hand" av Carl Milles, Limhamns kyrkogård
Askgravplats, Limhamns kyrkogård
Askgravplats, Limhamns kyrkogård Foto: Mona Davidsson