S:t Pauli kyrkogårdar

S:t Paulikyrkogårdarna består av tre delar: S:t Pauli Norra, S:t Pauli Mellersta och S:t Pauli Södra kyrkogård.

De är centralt belägna i Malmö mellan Föreningsgatan och Östra Farmvägen. S:t Pauli norra kyrkogård anlades 1870 sedan begravningsplatsen vid Gustav Adolfs Torg, nuvarande Gamla kyrkogården, inte längre räckte till för den allt större befolkningen.

Utifrån att staden snabbt växte dröjde det inte länge förrän man behövde skaffa ytterligare mark för begravningsändamål och år 1890 invigdes S:t Pauli mellersta kyrkogård. Ganska kort därefter, år 1904, tillkom S:t Pauli södra kyrkogård.

S:t Pauli kyrkogårdar har genom sina vackra träd och sin blomsterprakt blivit en verklig idyll, väl värd ett besök även för den som inte har någon anhörigs begravd där.

Foto: Mona Davidsson

En vacker minneslund, som inbjuder till meditation, anlades 1973 på S:t Pauli mellersta kyrkogård. Här finns skulpturen ”Årstiderna” av malmökonstnären Thure Thörn. 2016 anlades askgravplatser på S:t Pauli norra kyrkogård. Även ett begravningskapell finns på S:t Pauli mellersta kyrkogård.

I anslutning till S:t Pauli norra kyrkogård finns en judisk begravningsplats.

Mer information om en del mer namnkunninga personer, gravsatta på S:t Pauli finns HÄR.

Askgravplats, S:t Pauli norra kyrkogård Foto: Mona Davidsson
Minneslund, S:t Pauli mellersta kyrkogård Foto: Mona Davidsson
S:t Pauli södra kyrkogård