Foto: Mona Davidsson

Östra kyrkogården

Östra kyrkogården är Malmös största kyrkogård och Sveriges tredje största. Kyrkogården invigdes 1921 och är skapad av den världskände arkitekten Sigurd Lewerentz.

På Östra kyrkogården finns Malmö kyrkogårdsförvaltnings kansli, kundtjänst, verkstäder, transportcentral med mera. Inom Östra kyrkogården finns en av Sveriges första minneslundar. Den användes från början som ceremoniplats för jordfästningar men omvandlades 1959 till minneslund. Fred Åbergs konstverk ”Kretslopp” samt en damm pryder minneslunden (på grund av skadegörelse är konstverket just nu nedmonterat). I närheten av minneslunden har två kistlundar anlagts.

Sedan 2006 finns också askgravplatser på Östra kyrkogården. Inom kyrkogården finns katolska och ortodoxa gravkvarter och utanför, men i direkt anslutning till den, finns en muslimsk och en judisk begravningsplats.

Karaktäristisk för Östra kyrkogården är den ås, Hohögsåsen, som delar kyrkogården i två arkitektoniska stilarter. Söder om åsen är arkitekturen strikt regelbunden med klippta häckar och formträd, medan terrängen norr om åsen har en friare utformning med mer friväxande växtmaterial och sammanhängande gräsmattor.

Foto: Mona Davidsson

Östra kyrkogården ligger på historisk mark. I mitten av 1600-talet utkämpades här strider mellan danska och svenska trupper. Just Hohögsåsen, eller Hohögarna som den förr kallades på grund av de fyra kullar som finns på åsen, utgjorde en stark försvarslinje. Långt senare blev åsen ett omtyckt utflyktsmål för malmöbornas söndagspromenader. Från kullarnas toppar erbjöds  en vidsträckt utsikt. För besökaren i dag är åsen också en attraktion genom sitt vackra bestånd av vilda blommor. Den rika floran innehåller ett flertal ovanliga växter.

Fyra kapell, S:ta Gertruds kapell, S:t Knuts kapell, Hoppets kapell och S:ta Birgittas kapell finns på kyrkogården, liksom ett tidigare krematorium som togs ur bruk på 1990-talet då man övergick till att utföra samtliga kremeringar vid krematoriet på Limhamns kyrkogård. Även krematoriet är ritat av Sigurd Lewerentz liksom blomsterkiosken vid kyrkogårdens infart. Blomsterkiosken blev hans sista verk. Sigurd Lewerentz är begravd på Östra kyrkogården.

Guidad tur med Qr-kod

Östra kyrkogården, ritad av arkitekten Sigurd Lewerentz och invigd 1921, har många intressanta delar. Via en guidad tur med QR-koder kan man själv ta sig runt på kyrkogården och få mer information.
En karta över området finns HÄR.

Kapell och miljöer i 360 grader

I samband med Östra kyrkogårdens hundraårsjubileum 2021 gjordes så kallade 360-fotograferingar av olika miljöer. Klicka på bilderna nedan, så tar du dig vidare till Jann Lipkas virtuella rundvandringar.

De tre kapellen – S:ta Gertruds, S:t Knuts och Hoppets kapell, innehåller konstverk av bland annat konstnärerna Sven Erixon, Otte Sköld och Robert Nilsson. På kyrkogården finns även S:ta Birgittas kapell, ritat av Lewerentz, som stod klart 1927. Krematoriet används inte längre, utan alla kremationer sker på Limhamns krematorium.

Börja gärna med en drönartur över kyrkogården, se dig omkring i kapellen och ta en titt på de så  kallade bassänggravarna och flygargravarna.

Entrén till S:ta Gertruds kapell, Östra kyrkogården
S:ta Gertruds kapell, Östra kyrkogården
S:t Knuts kapell, Östra kyrkogården
Hoppets kapell, Östra kyrkogården
S:ta Birgittas kapell, Östra kyrkogården
Översikt, Östra kyrkogården
Bassänggravar, Östra kyrkogården
Flygargrav, Östra kyrkogården