Kvinna i bön framför tända ljus
Foto: Jenny Wollin

Bön och meditation

Bön är hjärtats samtal med Gud. Meditation är en ordlös böneform som hjälper oss att bli närvarande i oss själva så att vi tydligare hör Guds röst. I Malmös kyrkor erbjuds bönegrupper, ignatiansk bibelmeditation, kristen djupmeditation, meditation i rörelse och helig dans.

Bön och meditation sätter ord på känslor och stillar sinnet

Vi människor behöver sätta ord på vår glädje, oro och rädsla. I bönen kan vi lämna över vår maktlöshet till den som är större än allt vi kan tänka: Gud. Bönen blir ett slags samtal med Gud.

Be hur som helst, om vad som helst, var som helst

Du kan be högt, tyst, ensam, tillsammans med andra. Oavsett hur du ber, vad du ber om eller var du ber, så hör Gud bön. Du kanske inte får svar på din bön på det sätt du förväntar dig och ibland ser vi inte svaret förrän långt efteråt. Men ibland är svaret inte det viktiga utan att närma sig Gud.

Be tillsammans med andra

I Heliga Trefaldighetskyrkan, Oxie kyrka och i S:t Matteus kyrka finns bönegrupper där du kan be tillsammans med andra.

Läs om Vandra, be, vila i Heliga Trefaldighetskyrkan

Läs om bönegruppen i Oxie kyrka

Läs om bönegemenskapen Lilla kommuniteten i S:t Matteus kyrka

Meditation stillar sinnet

I Svenska kyrkan Malmö kan du utöva ignatiansk bibelmeditation, kristen djupmeditation, meditation i rörelse och helig dans. Oavsett vilken meditationsform du väljer stillar meditationen sinnet vilket gör det lättare att höra Guds röst. 

Läs om ignatiansk bibelmeditation i Bunkeflo strandkyrka

Läs om meditativ skapandegrupp i Bunkeflo strandkyrka

Läs om kristen djupmeditation i S:t Matteus kyrka

Läs om meditation i rörelse i S:t Mikaels kyrka

Läs om helig dans i S:t Mikaels kyrka