Kvinna i bön framför tända ljus
Foto: Jenny Wollin

Bön och meditation

Bön är hjärtats samtal med Gud. Meditation är en ordlös böneform som hjälper oss att bli närvarande i oss själva så att vi tydligare hör Guds röst. I S:t Matteus kyrka i Malmö erbjuds kristen djupmeditation. Kyrkan är också hem för bönegruppen Lilla kommuniteten.

Kristen djupmeditation

Onsdagar 15 september–15 december kl. 17.30–18.30 i S:t Matteus kyrka.

Vid sidan av den formulerade bönen har kristna sedan fornkyrkan också praktiserat ordlös bön, kontemplation. Meditation är en  övning i att bli närvarande i oss själva så att vi där kan möta Guds ständigt kärleksfulla närvaro. Genom kroppens avspända hållning och sinnets stilla uppmärksamhet rör vi oss mot den stora stillheten, bortom tankarna, ordens och känslornas plan.

Vi mediterar sittande 2 x 25 minuter med meditativ gång mellan passen.

Vid två tillfällen, 15 september och 3 november, har vi även en enkel eftersits med te, frågestund och delande efter meditationen.

Det kostar ingenting att delta. Ingen föranmälan behövs, men kom i god tid eftersom ytterdörren låses kl. 17.30.

Ledare: Lasse Törnqvist och Axel Pihl. Hör av dig till Lasse om du är ny så får du en introduktion till kristen djupmeditation. För kontaktuppgifter, se nedan. 

Lilla kommuniteten

I S:t Matteus finns Lilla kommuniteten. Medlemmarna bor i huset alldeles intill församlingshemmet eller i en alldeles omedelbar närhet till kyrkan. Genom kontinuerlig bön, nära gemenskap och enkel livsföring vill kommuniteten gestalta ett liv i trohet till evangeliet. Kommuniteten vill finnas till hands för att stödja församlingens arbete på olika sätt. Spiritualiteten är präglad av klostret Taizé i Frankrike.

Kontakta David Ivarsson för mer information.

Kontakt

David Ivarsson

David Ivarsson

Svenska kyrkan Malmö

Präst, S:t Matteus kyrka

Lars Törnqvist

Lars Törnqvist

Svenska kyrkan Malmö

Präst, S:t Matteus kyrka

RELATERAD INFORMATION

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.